EDM

S použitím elektroeroze je možné s přesností až na jednu tisícinu milimetru obrábět bez mechanického působení vodivé materiály libovolné tvrdosti (např. z oceli nebo titanu). Díky těmto vlastnostem patří elektroeroze k hlavním technologiím ve výrobě forem a nástrojů. Používají se dva různé postupy - elektroerozivní drátové řezání a elektroerozivní hloubení. Řešení nabízená společností GF Machining Solutions využívají elektroerozivní vrtání.