ACCT (北)

阿奇夏米尔国际贸易(天津)有限公司成立于2004年1月1日,办公地点设在北京。该公司是为工模具制造业和精密组件制造商提供系统方案的全球领先供应商即瑞士GF加工方案集团的独资子公司。在2005年9月成立的北京产品演示中心表明,阿奇夏米尔国际贸易(天津)有限公司不仅是在产品售前而且也在售后为客户提供高质量的技术支持和专业的服务。

阿奇夏米尔国际贸易(天津)有限公司负责销售集团产品(橙色系列)和提供售后服务,包括放电加工(EDM)、激光烧蚀设备、高速铣加工中心(HSM)、高性能加工中心(HPM)、相关的机床附件、服务、备件、易损件、耗品和自动化方案。我们的业务地区包括除了山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、上海、海南和广东之外的中国大陆大多数省份。

面向客户的原则是阿奇夏米尔国际贸易(天津)有限公司的业务指导宗旨和核心企业文化。以其在业界享有的盛誉,阿奇夏米尔国际贸易(天津)有限公司在其业务地区的销售额和市场占有率都在不断提高。

机床销售

Christina Xu
Agie Charmilles China (HK) Ltd
Unit B-201 Guo Men Building
No 1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
中国

christina dot xu #at# georgfischer dot com

耗品

Bonnie Liu
Agie Charmilles China (HK) Ltd
Unit B-201 Guo Men Building
No 1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
中国

bonnie dot liu #at# georgfischer dot com

机床销售

Tanya Tang
Agie Charmilles China (HK) Ltd
Unit B-201 Guo Men Building
No 1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
中国

tanya dot tang #at# georgfischer dot com

客户服务: 更多价值

Charlotte Wu
Agie Charmilles China (HK) Ltd
Unit B-201 Guo Men Building
No 1 Zuo Jia Zhuang, Chaoyang District
100028 Beijing
中国

charlotte dot wu #at# georgfischer dot com

阿奇夏米尔国际贸易(天津)有限公司
北京市朝阳区左家庄1号国门大厦B座201室
100028 北京
中国

acct dot gfms dot cn #at# georgfischer dot com

关于瑞士GF加工方案