Advanced Manufacturing Technology

Objevte nový rozměr svobody v oblasti designu a procesní optimalizace a dosahujte vyšší produktivity práce díky pokročilým výrobním řešením GF Machining Solutions. S důvěrou zkoumejte nové obchodní příležitosti, a to díky vyššímu výkonu, kterého lze dosáhnout při laserovém texturování, aditivní výrobě a laserovém mikroobrábění.

Advanced Manufacturing Technology

Naše tržně orientovaná řešení


Letectví

Aerospace industry

Trendy v letectví a kosmonautice tlačí výrobce k hledání nových řešení za účelem snížení hmotnosti dílů, aby se snížila spotřeba paliva. Současně musí být v rámci stabilního výrobního procesu dosahováno náležité kvality a splněna kritéria plné sledovatelnosti. Aditivní výroba z kovů (AM) se dnes zaměřuje na optimalizaci geometrie a designu součástí s ohledem na jejich funkčnost, snížení hmotnosti dílů a zvýšení výkonu při řízení jednotkových nákladů na díl, přičemž současně zkracuje dobu vývoje výrobku, aby se přizpůsobila rychle se měnícím trhům.

Automobilový průmysl

Automotive industry

Trendy na automobilovém trhu ukazují požadavky spotřebitelů na větší personalizaci a kvalitu za správnou cenu. Buďte připraveni se s těmito výzvami vypořádat pomocí metody laserového texturování. Naše platformy Microlution Laser umožňují přesnou realizaci mikrootvorů na vstřikování paliva nové generace, což zlepšuje výkon motoru, a pomáhají plnit vládní předpisy o emisích a uspokojovat zákazníky. Naše AM systémy umožňují dramaticky zkrátit dobu realizace výroby a snížit počet kroků montáže.

Zdravotnictví

Medical industry

Lékařské trendy jsou motorem poptávky po menších implantátech a zdravotnických pomůcek, stejně jako nově se objevující poptávka po mikrosoučástech. Trendy tlačí výrobce i k tomu, aby zjednodušili své výrobní procesy a zkrátili tak dobu realizace a zvýšili kvalitu. V rámci reakce na potřeby výrobců zdravotnických pomůcek nabízí společnost GF Machining Solutions novou úroveň vysoce přesné metody laserového texturování, aditivního způsobu výroby a mikroobráběcích platforem: vyšší produktivitu, lepší kvalitu, vylepšený design a splnění přísných předpisů.

Kosmetické přípravky a obaly

Cosmetic and packaging industry

Laserové texturování je vaší vstupenkou do nové éry, která kombinuje zrakové a hmatové vnímání. Nejlépe jej využijete při použití výrazných povrchových textur, aby vaši zákazníci na vlastní kůži poznali identitu vaší značky. Současně musí průmyslové subjekty dodat na trh nové výrobky, zvýšit jejich kvalitu, snížit náklady, zkrátit dobu cyklu a dobu potřebnou k uvedení na trh. Doba cyklu je klíčovým faktorem a aditivní metoda výroby přináší hráčům na trhu nová řešení, pokud jde o výkon a kvalitu.

Hodinky

Watches and luxury goods industry

Hodináři již dávno v minulosti hledali špičkové techniky k zlepšení vnímání hodnoty svých výrobků. Obracejí se nyní k laserovému texturování a gravírování prvků hodinek, aby vylepšili velice technicky vyspělé ručně vyráběné výrobky a realizovali své inovativní návrhy. Vedle toho vám naše ultrarychlá řešení v podobě laserového mikroobrábění umožní za účelem zvýšení produktivity vyrábět mikrosoučástky s nižšími náklady a v rámci rychlejších cyklů.

ICT

ICT industry

Pokročilá řešení společnosti GF Machining Solutions vám umožní plnit požadavky odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT). Od mobilních telefonů po notebooky a mnoho dalších aplikací: naše dlouholeté zkušenosti v oblasti ICT a elektronických součástí z nás činí referenční subjekt světově proslulých značek. Nedopusťte, aby výrobní metody spojené se zmenšováním rozměrů a hmotnosti součástek zpomalovaly vaši kreativitu a snižovaly vaši produktivitu. Coby náhrada za chemické leptání vám metoda laserového texturování nabízí jak širší možnosti, tak výkon. Díky technologii Microlution zvýšíte kvalitu a přesnost vámi vyráběných mikrosoučástek.

Naše identita


Inovace

Inovace jsou naší klíčovou hnací silou. Zvyšte produktivitu práce, rozšiřte možnosti využití a vylepšete výstupní kvalitu díky našim nejnovějším inovacím, pokud jde o kvalitu obrobeného povrchu. Zjistěte, jak vás naše metoda laserového texturování, výrobní obráběcí stroje pro aditivní výrobu a přesná technologie laserového řezání a vrtání Microlution mohou ihned nasměrovat k úspěchu.

Koncepce řešení

Optimalizujte svůj proces a předčete očekávání svých zákazníků bez ohledu na segment trhu, ve kterém působíte, či způsob aplikace díky řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám. S oporou v naší všestranné odborné způsobilosti v oblasti technologií a hlubokých aplikačních znalostech široké škály segmentů trhu vám můžeme poskytnout ideální kombinaci technologií, které vás dovedou k úspěchu.

Legacy

Prozkoumejte nové možnosti designu výrobku a získejte špičkovou technickou podporu od uznávaného lídra trhu orientovaného na řešení týkající se licích forem a lisovacích nástrojů. Těžte z pokročilých výrobních technologií, které byly vyvinuty s cílem dosáhnout účinnosti a vynikajících parametrů provádění při řezání, aditivní výrobě a mikroobrábění.

Celosvětová podpora

Zvyšte hodnotu svých aplikací a operací díky inteligenci, produktivitě a kvalitě námi dodávaných multitechnologických řešení. Váš úspěch je naší hlavní motivací. To je důvodem, proč nepřetržitě rozšiřujeme naše pověstné technické znalosti. Ať jste kdekoli, bez ohledu na segment trhu, ve kterém působíte, a bez ohledu na velikost vašeho provozu, máme pro vás kompletní řešení a zákaznicky orientovaný závazek urychlit váš úspěch, a to ještě dnes!

Produkty a řešení