Tržní segmenty

Společnost GF Machining Solutions je partnerem úspěšných výrobců nástrojů, forem a matric v rychle roustoucích tržních segmentech, jako jsou elektronické součástky, informační a telekomunikační technologie a automobilový průmysl a také výrobců vysoce kvalitních dílů pro letectví a kosmonautiku, automobilový průmysl a řadu dalších průmyslovách odvětví.

Produkty a řešení