O společnosti

Odkaz na aktuální výpis z Obchodního rejstříku

odkaz zde ...

Odkaz na platnou registraci k Dani z přidané hodnoty

DIČ (pro Českou republiku) :     CZ27754081   

DIČ (pro Slovensko) :                  SK4020215419

odkaz zde ...

Odkaz na aktuální výpis z Živnostenského rejstříku

odkaz zde ...

O GF Machining Solutions