Finance a Administrativa

Vedoucí Financí a Administrativy

Mr. Michal Hrubý
Head of Finance
GF Machining Solutions s.r.o.
Podolí 488
664 03 Podolí
Česká republika

michal dot hruby #at# georgfischer dot com

Účetní

Ms. Kamila Pospíšilová
Accountant
GF Machining Solutions s.r.o.
Podolí 488
664 03 Podolí
Česká republika

kamila dot pospisilova #at# georgfischer dot com

O GF Machining Solutions