Finance a Administrativa

Vedoucí Financí a Administrativy

Mr. Michal Hrubý
Head of Finance
GF Machining Solutions s.r.o.
Podolí 488
664 03 Podolí
Česká republika

michal dot hruby #at# georgfischer dot com

Údaje pro fakturaci

invoicing.cz@georgfischer.com
GF Machining Solutions s.r.o.
Podolí 488
664 03 Podolí
Česká republika

invoicing dot cz #at# georgfischer dot com

O GF Machining Solutions