Technologické dny 2019

20.6.2019 18:00

Společnost GF Machining Solutions s.r.o. v rámci programu technologických dnů představila tuzemským zákazníkům řadu novinek ze svého portfólia, mimo jiné i stroj pro laserové texturování a nové produkční centrum pro aditivní výrobu kovových dílů.

Podolí, 20. června 2019. Společnost GF Machining Solutions s.r.o., obchodní a servisní zastoupení předního dodavatele obráběcích strojů, řešení pro správu nástrojů a automatizaci, digitalizačních řešení a zákaznických služeb v oblasti výroby forem, nástrojů a kovových dílů s vysokou přidanou hodnotou, uspořádala ve dnech 19. a 20. června 2019 ve svém sídle v Podolí v těsném sousedství jihomoravské metropole zákaznické setkání nazvané Technologické dny 2019, na nichž návštěvníkům představila své novinky v oblasti inovativních technologií obrábění, automatizace, digitalizace a 3D tisku kovů.

Návštěvníci se během setkání mohli na živo seznámit nejen s novými stroji pro EDM drátové řezání a hloubení včetně navazující automatizace, ale i zcela novými technologiemi skupiny advanced manufacturing, zastoupenými strojem pro laserové texturování, nebo s produkčním centrem pro aditivní výrobu kovových dílů. Představena byla rovněž softwarová technologie pro dálkový monitoring a údržbu strojů.

Dopolední část programu patřila prezentaci nových technologií a EDM strojů. Účastníky setkání přivítala paní Radmila Konečná a předala slovo Jaroslavu Pazuchovi, řediteli společnosti, jenž představil společnost GF Machining Solutions a značky zastoupené v jejím portfóliu. Zmínil rovněž dokončení nového výrobního závodu ve švýcarském Bielu, který bude slavnostně otevřen v září tohoto roku a bude do něj převedena výroba ze tří stávajících lokalit.

Nové stroje pro drátové řezání ve svém příspěvku představil František Prokop. Ty jsou k dispozici ve třech řadách, od základní CUT E přes produkční CUT P až po high-tech provedení CUT S/X. Na jeho vystoupení navázal Willi Glatter s představením hloubicích strojů. Základní provedení zde představuje řada FORM E, která zahrnuje kompletně vybavené stroje za dobrou cenu. Dále jsou k dispozici vyšší řady FORM P a FORM S až po nejpřesnější stroje řady FORM X, které jsou vybaveny teplotně stabilizovaným ložem odlitým z polymerbetonu. Všechny typy hloubiček jsou vybaveny stejným řídicím softwarem a stejným typem generátoru. Stroje jsou připraveny pro vybavení plnou automatizací.

Benjamin Paganelli, ředitel divize Advanced Manufacturing, se věnoval prezentaci technologií pokročilé výroby a blíže představil stroje pro laserové texturování. Tyto stroje jsou k dispozici ve dvou řadách LASER P a LASER S. Nová řada LASER S umožňuje aplikovat libovolné textury i na složité 3D povrchy. Stroje lze využít nejen pro texturování, ale také například pro značení nebo laserové obrábění a dělení. Jeho kolega pak představil novou řadu produkčních center pro aditivní výrobu kovových dílů DMP Factory vzniklou na základě partnerství se společností 3D Systems. Jedná se o modulárně koncipované řešení, které je určeno pro zefektivnění a vyšší stupeň automatizace při sériové výrobě tištěných dílů. Systém výměnných modulů zde umožňuje provádět přípravné a dokončovací práce mimo vlastní stroj. Pro programování dílů vyráběných technologiemi aditivní či hybridní výroby je k dispozici software 3DXpert založený na bázi CAD řešení Cimatron. V nejbližích týdnech bude systém doplněn speciální horizontální drátovou řezačkou CUT AM 500 určenou pro automatizované odřezávání vytištěných dílů od základny.

V následující prezentaci Martin Matoušek představil platformu rConnect pro dálkovou diagnostiku strojů u zákazníka. Servisní technik se na základě požadavku zákazníka může ke stroji připojit prostřednictvím průmyslového internetu a zjistit příčinu poruchy stroje nebo vyřešit softwarový problém, čímž se zkracuje doba odstávky. Zákazníkům je k dispozici také mobilní aplikace rConnect Messenger, jejímž prostřednictvím mohou mít kdykoliv a kdekoliv přehled o stavu všech svých strojů připojených do systému rConnect.

Po prezentacích následovala praktická část programu, tedy představení nových strojů s výkladem přítomných odborníků. Návštěvníci si tak mohli na showroomu prohlédnout produkční tiskové centrum DMP Flex 350 pro aditivní výrobu kovových dílů, laserový texturovací stroj LASER P 400, drátovou řezačku CUT E 350 a EDM hloubicí stroj FORM P 350 vybavený robotem WorkPartner 1+ se zásobníkem elektrod a palet a doplněný automatickým měřením na 3D souřadnicovém měřicím stroji Global S.

Odpolední část programu pokračovala opět prezentacemi, během nichž Radim Stodůlka představil nové frézovací stoje Mikron, Jaromír Král popsal možnosti automatizace prostřednictvím paletizace a robotů WorkPal 1, WorkPartner 1+ a Transformer a Radmila Konečná pohovořila o spotřebním materiálu a zařízení E.KO Ioniser pro deionizaci vody. Na závěr Michal Křížek, ředitel společnosti Westcam Czech, představil CAD a CAM řešení hyperCAD a hyperMILL od společnosti Open Mind. Po oficiálním zakončení programu mohli ještě zájemci využít přítomnosti techniků k individuálním konzultacím.

obr1_IMG_8959

Ředitel společnosti GF Machining Solutions s.r.o. Jaroslav Pazucha v rozhovoru s návštěvníky na showroomu

obr3_IMG_8970

Představení stroje DMP Flex 350 pro aditivní výrobu kovových dílů

obr5__IMG_8991

Představení strojů na showroomu bylo sledováno s velkou pozorností.

obr2_IMG_8948

Benjamin Paganelli, ředitel divize Advanced Manufacturing, ve své prezentaci představil pokročilé výrobní technologie.

obr4_IMG_8969

Prezentace laserového texturovacího stroje LASER P 400 byla doplněna i ukázkou zhotovených textur.

obr6_IMG_8994

Prohlídka drátové řezačky CUT E 350

O společnosti GF Machining Solutions

GF Machining Solutions je přední světový dodavatel strojů, technických řešení a služeb nejen pro výrobce nástrojů a forem, ale také pro výrobce přesných dílů. Portfólio zahrnuje elektroerozivní stroje, vysokorychlostní a vysokovýkonná frézovací centra včetně upínacích a paletizačních systémů, 3D laserových texturovacích strojů a vřeten, jakož i řešení pro obrábění, automatizaci, služby, spotřební materiál a digitalizační řešení. GF Machining Solutions je celosvětově působící divize skupiny Georg Fischer Group (Švýcarsko) a má své vlastní pobočky v 50 lokalitách po celém světě. S více než 3 000 zaměstnanci vygenerovala v roce 2018 prodeje za 1 066 miliónů CHF, což představuje 8% nárůst oproti předchozímu roku. Další informace najdete na www.gfms.com/cz.


Autor textu a fotografií: Ing. Pavel Marek

Tel.: +420 737 523 674

E-mail: notes@seznam.cz

Back

O GF Machining Solutions