Udržitelnost

Společnost GF Machining Solutions považuje svoji průmyslovou a společenskou odpovědnost za dlouhodobý závazek. Jejím cílem je stát se preferovaným partnerem pro všechny účastníky dialogů a usilovat o vlastní zodpovědné, trvale udržitelné chování a kontinuitu.

environement

Cíle trvalé udržitelnosti

Naše cíle jsou rozděleny na ekonomické, environmentální a společenské. Tyto cíle se zaměřují na aktivity jako např. zdokonalení bezpečnosti při práci, dosažení optimálního využití zdrojů, snížení nákladů, vývoj inovativních a energeticky efektivních produktů a zajištění udržitelnosti v dodavatelském řetězci. 

  • Ekonomické cíle
    Růst není účelem sám o sobě. Stává se motorem udržitelného rozvoje, při němž je optimalizován tok materiálů i energií tak, aby vedl ke zdokonalení výkonu jak společnosti, tak i zákazníků, a mířil k ochraně přírodních zdrojů a klimatu. Společnost GF Machining Solutions sdílí ekonomické cíle své mateřské společnosti, Georg Fischer.

  • Environmentální cíle
    Společnost GF Machining Solutions splňuje v souladu s environmentálními cíli společnosti Georg Fischer certifikaci ISO 14001:2004, vyhovuje požadavkům systému environmentálního managementu, který organizaci umožňuje vývoj a implementaci zásad a cílů pro zohlednění zákonných požadavků a dalších požadavků, k nimž se organizace zavázala a informace o významných environmentálních aspektech.

  • Sociální cíle
    V souladu se sociálními cíli stanovenými svou mateřskouspolečností Georg Fischer integrovala GF Machining Solutions “ochranu zdraví a bezpečnost“ do svých systémů řízení a je držitelem osvědčení OHSAS 18001.

Kvalita od společnosti GF Machining Solutions

Kvalita znamená, že jsou naši zákazníci spokojeni a že jsou splněna jejich očekávání. Zajišťujeme to systematickou a jednotnou informovaností našich zaměstnanců o kvalitě a dobrou a kreativní firemní kulturou. To znamená také neustálou kontrolu a zdokonalování produktů a procesů.

Implementace našich principů kvality do naší práce a produktů je dosaženo pomocí OSAC - integrovaného systému řízení pro celou divizi GF Machining Solutions.

Kvalita GF Machining Solutions je pravidelně certifikována podle ISO 9001. Je tak zajištěno naše postavení na trhu a neustálé zdokonalování našich procesů. Uspokojujeme tím také požadavky na kvalitu a zlepšujeme spokojenost zákazníků ve vztazích dodavatel-zákazník.

O GF Machining Solutions