Řízení rizik

Riziko a příležitost

Řízení rizik se systematicky a důkladně posuzuje na všech úrovních společnosti Georg Fischer. Odpovídající zodpovědnosti, principy, strategie pro práci s rizikem, nástroje a klasifikace rizik jsou definovány v zásadách organizace, v obchodních předpisech a souvisejících směrnicích skupiny. Periodicky se analyzují a vyhodnocují příčiny, následky a definovaná opatření.

Řízení rizik ve společnosti GF Machining Solutions poskytuje vedení potřebnou jistotu pro zacházení s riziky a příležitostmi. Řízení rizik je začleněno do stávajících procesů plánování a řízení, což společnosti poskytuje lepší šance k dosažení vlastních cílů a tím zvýšení hodnoty společnosti.

Hodnocení rizik v rámci konceptu vysokého zabezpečení rizik (Highly Protected Risks, HPR)

Koncept HPR byl vyvinut před více než 100 lety v USA. Zaměřuje se intenzivně na odstranění provozně slabých míst, která by mohla způsobit přerušení činnosti.

Standard HPR je založen na následujících 10 principech,

  • Aktivní zájem o prevenci ztrát ze strany vedoucích pracovníků společnosti
  • Provozní pořádek a čistota
  • Cílené použití automatických rozprašovačů
  • Adekvátní a spolehlivá dodávka vody
  • Efektivní organizace vnitřních opatření odpovědnosti v případě pohotovosti a místních hasičů
  • Pravidelné bezpečnostní hlídky zajišťované zaměstnanci
  • Adekvátní údržba budov a provozního vybavení
  • Použití přizpůsobené stavební konstrukce
  • Ochrana specificky nebezpečných zón
  • Zabezpečení vůči ohrožení okolí

O GF Machining Solutions