Měření kruhovitosti kuličkovým měřidlem

Pro rychlou diagnostiku výkonu vašeho stroje

Advanced Services - Circulary test with ball bar

Jaká je tato služba?

  • V průběhu zkoušky kruhovitosti jsou kuličkovým měřidlem porovnávány účinné kruhové dráhy s naprogramovanými dráhami. Indikátory zjištěné na základě těchto měření odhalí případné odchylky pro rychlé diagnostikování účinnosti stroje
  • Měření kuličkovým systémem Renishaw QC20-W, přesným a všeobecně uznávaným nástrojem s rychlým a snadným nastavením

Jaké jsou výhody?

  • Snadné a rychlé ověření výkonu a diagnostika stavu stroje
  • Nízký dopad na provozní dobu
  • Prediktivní detekce chyb umožňuje optimální účinnost při plánování údržby a oprav

Kdy využívat tuto službu?

  • V případě pochybností o přesnosti stroje
  • Každoročně spolu s údržbou
  • Před speciální výrobou
  • Po přemístění stroje
  • Po změnách v pracovním prostředí (klimatizace, strukturální změna atd.)

Zákaznický servis