Geometrická kontrola

Pro předcházení opotřebení součástek strojů

Advanced Services - Geometrical Control

Jaká je tato služba?

  • Jsou prováděna měření geometrie jako přímost, pravoúhlost a rovnoběžnost pro udržení vašeho stroje v optimálním stavu podle specifikace normy ISO 230-1.
  • Využívá širokou paletu přesných a pravidelně kalibrovaných nástrojů, jako jsou pravítka, kamenné úhelníky, kontrolní trny, palety, měřidla a vlastní nástroje specifické pro stroje GF Machining Solutions
  • Pokud je geometrie stroje nevyvážená, nabízíme všestranné poradenství a správné seřízení vašeho stroje.

Jaké jsou výhody?

  • Zajištění optimálních tolerancí pro výrobu dílů
  • Umožnění lepšího plánování výměny dílů
  • Menší úsilí vydané na údržbu, snižuje prostoje stroje a odpad

Proč využívat tuto službu?

  • Pro udržování optimálního stavu stroje během jeho životnosti
  • Zabránění neočekávanému opotřebení strojních součástí
  • Pro zajištění dokonalé geometrie po manipulaci se strojem nebo mechanických vlivech, jako je kolize / havárie

Zákaznický servis