Představujeme nový Mikron MILL P řady U (500 U / 800 U)

Agilnost pro budoucnost

Rychlé posuny na trhu a budoucí inovace budou klást vysoké nároky na naši schopnost přizpůsobit se změnám. Mikron MILL řady P je nový frézovací stroj se simultánním pohybem v pěti osách optimalizovaný pro inteligentní produktivitu, která může přetvořit dnešní výzvy do podoby aplikací pro budoucnost.

Flexibility
img-flexibility-cz

Do obnovení plné výroby

Dnů v roce flexibilita

img-24-hours
img-250-higher-productivity-cz

Přesnost v rovině X/Y

Procent vyšší produktivita

±2 μm přesnost v rovině X/Y

Spolehlivost procesu ±2 μm / 24 h
img-machine-routines
img-deviation
img-24-hourse

24 h

Získejte očekávanou krátkodobou a dlouhodobou přesnost díky tepelně symetrické konstrukci u tohoto řešení a díky nepřetržitému vodnímu chlazení hlavních součástí stroje.

img-surface-finish

Kvalita povrchu

Dosahujte přesnosti u kritických rozměrů středně velkých, těžkých dílců, aniž byste je museli přemisťovat do dokončovacího stroje. Provádějte obrábění s oprávněnou důvěrou, že kvalita a přesnost vašich finálních obrobků bude zaručena schopnostmi tohoto extrémně robustního řešení z hlediska hrubování a dokončovacího obrábění.

img-enhanced-precision

Vyšší přesnost

Inteligentní řízení teploty (Intelligent Thermal Control – ITC), Systém podpory obsluhy (Operator Support System – OSS) a Kinematic Opt

img-extended-machine-protection

Lepší ochrana stroje

Ochrana stroje a vřetena (Machine and Spindle Protection – MSP), Ochrana proti výpadku napájení (Power Fail Protection – PFP) a Inteligentní monitorování vřetene (Intelligent Spindle Monitoring – ISM)

img-form-deviation

Tvarová odchylka

Získejte takovou přesnost, jakou potřebujete, díky robustní základně tohoto řešení, symetrické konstrukci od základny až po pouzdro vřetena, samotnému vřetenu a sklopně-otočnému stolu, které podporují přesný průběh vašeho procesu.


 

img-countries-30

Hrubovací čas

Vyrábějte snadno a přesně komplexní formy v širokém rozsahu materiálů – dokonce i na velkých obrobcích vyžadujících dlouhé časy obrábění.

img-reduced-machining-times

Kratší doby obrábění

Systém podpory obsluhy (Operator Support System – OSS), Inteligentní monitorování vřetene (Intelligent Spindle Monitoring – ISM), Systém vzdálených upozornění (Remote Notification System – RNS), Adaptivní řízení posuvu (Adaptive Feed Control – AFC)

img-energy-savings

Úspory energie

Econowatt

~10 minut do obnovení plné výroby

O 98 % menší objem odstávek zařízení
Druck
img-iphone
img-downtime-cz

Do obnovení plné výroby

Z řádu hodin na úroveň minut díky modulům pro Průmysl 4.0 od společnosti GF, jako například modul ochrany stroje a vřetena (Machine and Spindle Protection – MSP) nebo modul vzdálené asistence v reálném čase (Live Remote Assistance – LRA).

img-from-the-back

Ochrana stroje a vřetena

Modul MSP nabízí jedinečnou ochranu stroje a vřetena v případě kolize v jakémkoli směru a umožňuje opětovně spustit výrobu bez dalších prodlev nebo nákladů na opravy.

img-partner

Partner

Již není třeba volat na různé linky podpory. Jediný dodavatel všech klíčových součástí, jako například vřetena, nástrojů, stroje a automatizačního řešení.

img-countries

Země

Našich 800 zkušených servisních techniků zaručuje obsáhlý soubor služeb a volitelných možností údržby pro podání rychlých a maximálně profesionálních odpovědí na vaše specifické požadavky.

365 dnů v roce flexibilita

Dynamické frézování a flexibilita 365 dní v roce
img-milling-dynamic
img-milling-flexibility
img-part-weight

Hmotnost dílců

Nosnost sklopně-otočného stolu do Ø 860 mm pro maximální flexibilitu, kdy pohyby stolu zajišťují přesné přímé pohony.

img-acceleration

Zrychlení

Nekompromisní produktivita a přesnost procesu díky dynamickým a výkonným pohybům: 1,7 g v prostoru.

img-power

Výkon

Vřeteno Step-Tec zajišťuje provozní flexibilitu díky širokému rozsahu otáček 20 000 ot./min a výkonu pro obrábění dnešních i budoucích materiálů.

img-torque

Krouticí moment

Špičková tepelná stabilita a maximální přesnost v důsledku menších teplotních výkyvů od vřetene s otáčkami 20 000 ot./min až po břit nástroje.

O 250 % vyšší produktivita

O 250 % vyšší produktivita
img-higher
img-productivity
img-higher-productivity

Vyšší produktivita

Inteligentní automatizace zkracuje výrobní dobu, umožňuje rozšiřování kapacity a funguje samostatně při nejnižších nákladech díky výrobě dílů s vysokou přidanou hodnotou bez přítomnosti obsluhy během druhé a třetí směny.

img-continuous-production

Nepřetržitý provoz

Vkládejte neobrobené dílce na paletách do nakládací stanice, zatímco probíhá obrábění na jiné paletě. Je možné vložit až 12 palet s hmotností 600 kg.

img-footprint

Prostorové uspořádání

Bez ohledu na použitý manipulační systém kompaktní stroj nabízí pohodlný přístup při vestavění do linky.

img-from-the-back

Ze zadní strany

Optimální integrace do výroby díky různým automatizačním řešením, jako jsou například robotické systémy System 3R nebo systémy od jiných specializovaných dodavatelů. Neomezený přístup k pracovnímu prostoru.

Průmyslová odvětví

Průmyslová odvětví
img-aerospace

Letecký a kosmický průmysl

Letecký a kosmický průmysl se vyznačuje soustavným růstem a novými příležitostmi. Nároky na cestování a liberalizace předpisů pro leteckou dopravu způsobí rozšíření globální flotily strojů pro osobní dopravu. Současně probíhá nahrazování stávajících letadel novými modely, které je hnáno nižšími náklady díky vyšší efektivitě spotřeby paliva a nižší hmotnosti letadel. Inovativní technologie tento růst dále posílí.

Další informace
img-automotive

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je formován silami narušujícími stávající představy o tomto odvětví. Technologické inovace přinášejí rozšiřování inteligentních, propojených vozidel a alternativních pohonů. Vedle rychlého sbližování různých technologií lze v tomto odvětví pozorovat pozitivní výhled z hlediska dalšího růstu, který je hnán silnou poptávkou po dostupných automobilech.

Další informace

Další informace vám poskytnou naši odborníci na oblast průmyslu.

 Chci se informovat o stroji MILL P 500 U / 800 U. Pošlete mi více informací.
 Chci vidět reálný výkon stroje MILL P 500 U / 800 U. Zajistěte, prosím, praktickou prezentaci stroje.
*
*
*
*
*

mikron-mill-p-500-u

Stáhnout prospekt