Duurzaamheid

GF Machining Solutions beschouwt zijn industriële en sociale betrokkenheid als een toezegging op lange termijn. Het doel is om een voorkeurspartner te zijn voor alle groepen en om op te vallen vanwege het verantwoordelijke, duurzaamheidsbewuste gedrag en continuïteit.

environement

Duurzaamheidsdoelen

Onze doelen zijn verdeeld in economische-, milieu- en sociale doelen. De doeleinden zijn gericht op activiteiten zoals het verbeteren van de werkveiligheid, optimaal gebruik maken van hulpmiddelen, verlagen van kosten, ontwikkelen van innovatieve en energie-efficiënte producten en waarborgen van duurzaamheid in de leveringsketen.

  • Economische doelen

Groei is geen doel op zich. Het wordt een motor voor duurzame ontwikkeling als geoptimaliseerde materiaal- en energiestromen de prestaties van zowel bedrijf als klant verbeteren en de bescherming van natuurlijke bronnen en het klimaat bevorderen. GF Machining Solutions deelt de economische doelstellingen van het moederbedrijf, Georg Fischer.

  • Milieudoelen

In overeenstemming met de milieudoelstellingen van Georg Fischer is GF Machining Solutions ISO 14001:2004-gecertificeerd en voldoet aan de eisen voor een milieumanagementsysteem waarmee een organisatie een beleid en doelen kan ontwikkelen en implementeren. Hiertoe rekening houdend met wettelijke en andere eisen waaraan de organisatie moet voldoen, en informatie verstrekken over significante milieu-aspecten.

  • Sociale doelen

In overeenstemming met sociale doelen die opgesteld zijn door moederbedrijf Georg Fischer heeft GF Machining Solutions "beroepsgezondheid en -veiligheid" in zijn managementsystemen geïntegreerd en is OHSAS 18001 gecertificeerd.

Kwaliteit gemaakt door GF Machining Solutions

Kwaliteit betekent dat onze klanten tevreden zijn en dat aan hun verwachtingen is voldaan. Wij zorgen hiervoor door het immer aanwezige kwaliteitsbewustzijn van onze medewerkers en door een goede en creatieve bedrijfscultuur. Dit betekent ook dat producten en processen continu gecontroleerd en verbeterd moeten worden.

De implementatie van onze kwaliteitsprincipes in onze werkzaamheden en producten wordt bereikt door OSAC - het geïntegreerde managementsysteem voor de gehele GF Machining Solutions-divisie.

GF Machining Solutions Kwaliteit wordt regelmatig gecertificeerd in overeenstemming met ISO 9001. Dit waarborgt onze marktpositie en verbetert continu onze processen. Wij voldoen ook aan kwaliteitseisen en verhogen klanttevredenheid in leverancier-klant-relaties.

Over GF Machining Solutions