Risicomanagement

Risico en gelegenheid

Er wordt systematisch en nauwgezet rekening gehouden met risicomanagement op alle niveaus van de Georg Fischer Corporation. De relevante verantwoordelijkheden, principes, risicostrategieën, hulpmiddelen en risicoclassificaties zijn gedefinieerd in de organisatie- en zakelijke richtlijnen en een gerelateerde groepsrichtlijn. Oorzaken, gevolgen en gedefinieerde maatregelen worden periodiek geanalyseerd en geëvalueerd.

Het risicomanagement van GF Machining Solutions geeft het management de zekerheid die nodig is voor het omgaan met risico's en gelegenheden. Risicomanagement is geïntegreerd in bestaande plannings- en managementprocessen, waarmee het bedrijf meer kans heeft om zijn doelen te behalen en daarmee de bedrijfswaarde te verhogen.

Risicobeoordeling met het Highly Protected Risks (HPR) concept

Het HPR-concept is meer dan 100 jaar geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het richt zich nadrukkelijk op het verwijderen van zwakke punten die kunnen resulteren in een verstoring van de bedrijfsactiviteiten.
De HPR-norm is gebaseerd op de volgende tien principes:

  • Actieve interesse in verliespreventie door de directie van het bedrijf
  • Operationele en duidelijke voorschriften
  • Gericht gebruik van geautomatiseerde sproeiers
  • Adequate en betrouwbare watertoevoer
  • Efficiënte organisatie van interne noodgeval-oplossingen en plaatselijke brandweer
  • Regelmatige veiligheidsinspectie door personeel
  • Adequaat onderhoud van gebouwen en operationele apparatuur
  • Gebruik van op maat gemaakte bouwconstructies
  • Bescherming voor specifieke gevarenzones
  • Beveiliging van het omringende gebied

Over GF Machining Solutions