EDM

Urządzeń EDM można używać do obróbki materiałów przewodzących o różnej twardości (na przykład stali lub tytanu), uzyskując dokładność rzędu jednej tysięcznej milimetra bez ingerencji mechanicznej. Ze względu na te właściwości, obróbka elektroerozyjna to jedna z wiodących technologii w produkcji form i narzędzi. Istnieją tu dwa różne procesy — cięcie drutowe EDM oraz drążenie wgłębne EDM. Rozwiązania firmy GF Machining Solutions obejmują również drążarki EDM do otworów.

Produkty i rozwiązania