Oprogramowanie

Oprogramowanie GF Machining Solutions dostępne jest zarówno do procesów sterowanych ręcznie jak też automatycznie. Zapewnia bezpieczeństwo procesu, upraszcza przygotowanie pracy, sprawuje kontrolę nad skomplikowanym procesem oraz zarządza jego przebiegiem. Oprogramowanie ma możliwość rozbudowy, zostało opracowane z myślą o przyszłym rozwoju użytkownika.

WorkShop Manager (WSM)

GFAC-System 3R-productivity softwares
  • Przygotowanie pracy poza maszyną, zwiększenie produktywności
  • Oprogramowanie do administrowania i nadzorowania procesu zautomatyzowanej komórki produkcyjnej
  • Wizualizacja załadowanych zadań i stanu realizacji procesu
  • Zarządzanie za pomocą czipów identyfikacyjnych zapewnia najwyższe bezpieczeństwo procesu

Produkty i rozwiązania