Systemy mocowania

Oprzyrządowanie GF Machining Solutions obejmuje systemy mocowania detali obrabianych, elektrod, a także systemy paletyzacji we wszystkich oferowanych technologiach produkcji: frezowaniu, wgłębnej obróbce EDM, drutowej obróbce EDM i teksturowaniu laserowym. Wdrożenie jednolitego systemu mocowania stanowi pierwszy krok w celu zwiększenia wydajności i jest także podstawą do następnego etapu: Automatyzacji! Obecność producenta systemów mocowania - firmy System 3R w koncernie Georg Fischer, znacznie zwiększyła potencjał grupy oraz zakres naszej oferty produktowej, co z kolei pozwala naszym Klientom na wybór kompletnych rozwiązań dla siebie.

Automation tooling system 3R
Automation tooling
Automation tooling
Automation tooling

Produkty i rozwiązania