Uchwycić potencjał innowacyjny EDM

70 lat od pierwszego zaprezentowania procesu EDM, nasze innowacje wciąż na nowo odkrywają jego ogromny potencjał. Poprawiliśmy efektywność obrabiarek, ich łatwość obsługi, a w niedalekiej przyszłości zintegrujemy cały łańcuch procesu. Tradycja innowacji trwa.

Innowacje_EDMW ciągu zaledwie 12 lat, GF Machining Solutions poczyniło imponujące postępy w zwiększeniu wydajności technologii EDM.

Źródła innowacji w GF Machining Solutions pochodzą z badań rynku, potrzeb naszych Klientów i ich wymagań, badań na temat alternatywnych i uzupełniających się technologii, badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz burzy mózgów naszego zespołu R & D.

“Regularnie, nasza  grupa od innowacji organizuje wydarzenie Innovation Days, gdzie przedstawiciele rynku, menadżerowie produktów, członkowie zespołu R & D oraz specjaliści aplikacji, spotykają się na posiedzeniu niejawnym”, powiedział Marco Boccardo, Head of EDM Research and Innovation w GF Machining Solutions. „Zespół formułuje problemy, które stanowią główny temat spotkania. Za pomocą kreatywnych narzędzi takich jak: burza mózgów, Metaplan i analiza morfologiczna, pomysły są zbierane, strukturyzowane i nadawny jest im odpowiedni priorytet.”

W późniejszych dyskusjach, pomysły te są zestrojone ze strategią korporacyjną GF Machining Solutions, i ustanawiane są portfolia innowacji.

Sergei Schurov, Head of EDM Reaseach and Developmet, zwrócił uwagę, że innowacje nie powinny ograniczać się do samej technologii. Ich prawdziwy potencjał jest ostatecznie mierzony przez komercyjny sukces produktów wykorzystujących daną technologię. To oznacza, że nawet przełomowe pomysły, muszą odnaleźć swoją drogę do rynku. Dlatego też, GF Machining Solutions stosuje metodę rankingową w oparciu o obiektywne kryteria wyboru.

“Ważnym jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki – wykonalność i atrakcyjność – już w fazie oceny. W tym kontekście, badamy wykonalność w odniesieniu do ryzyka, koligacji z kluczowymi kompetencjami oraz wpływu kosztów produktu, następnie patrzymy na atrakcyjność jako funkcję zwrotu z inwestycji, koligacji ze strategią biznesową oraz wartość dodaną,” wytłumaczył. „Produkt uwzględniający powyższe czynniki daje wynik, który wykorzystujemy do oceny naszych projektów”.

Projekty wymagające stosowania badań, opierają się na akademickiej sieci partnerów GF Machining Solutions z całej Europy:  Laboratory for Machine Tools and Production Engineering na Uniwersytecie RWTH w Niemczech, Katholieke Universiteit Leuven w Belgi, University of Birmingham w Wielkiej Brytanii, University of Leoben w Austrii oraz Szwajcarii, Swiss Federal Institute of Technology Zurich i Inspire AG (Szwajcarskie centrum kompetecji dla technologii produkcji), École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Uniwersytetu Genewskiego, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwacjarii, i University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland.

Grupa innowacji koordynuje nowe projekty aż do etapu wykonalności, a następnie przechodzą one do działu R & D i podlegają planowi działań rozwoju produktu.

Innowace_EDMKamienie milowe GF Machining Solutions w EDM: 1993-2011

“Nasze podejście do innowacji przyniosło kilka ważnych korzyści nie tylko dla GF Machining Solutions, ale dla EDM jako dziedziny badań stosowanych. Nasza procedura pozwoliła nam na opracowanie sztucznej inteligencji za pomocą logiki rozmytej i sieci neuronowych. Została ona wprowadzona na rynek jako technologia Hyperspark. Technologia to podwaja szybkość usuwania materiału w drążeniu wgłębnym EDM, a zarazem jest pionierem technologii najniższego zużycia elektrod grafitowych i miedzianych”, powiedział Schurov. „Utorowała nam też drogę dla: opracowania nowej strategii orbitującej dla drążarek wgłębnych, osiągnięcia rekordowej jakości powierzchni rzędu 26 nanometrów, udoskonalenia naszej technologii Cut and Coat dla obróbki powierzchniowej WEDM i DS EDM, udoskonalenia pomiaru optycznego dla wysoko precyzyjnego WEDM, oraz wytyczyła drogę dla wysoko-precyzyjnego drążenia za pomocą specjalnych impulsów”.

Konkretne efekty

Podejście GF Machining Solutions do innowacji i rozwoju produktu przyniosło efekty w postaci konkretnej poprawy wydajności drążenia wgłębnego, wycinania drutowego i drążenia EDM, powiedział Boccardo. W ciągu ostatnich 12 lat w WEDM, GF Machining Solutions zredukowała tolerancję formy o 50 procent, chropowatość powierzchni o 66 procent, zmniejszając wewnętrzny promień o 40 procent. Jeśli chodzi o drążenie wgłębne, Grupa zredukowała przerwę iskrową z 20 mikrometrów do 5 mikrometrów, zmniejszyła chropowatość powierzchni o 75 procent, osiągnęła 75 procentową redukcję wewnętrznego promienia i praktycznie całkowicie wyeliminowała zużycie elektrod miedzianych i grafitowych. W tym samym czasie interfejs HMI stał się jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika, precyzja maszyn uległa poprawie, a wydajność generatora wzrosła z 20 do 80 procent.

Panowie Schurov i Boccardo zgodnie twierdzą, że EDM pozostanie kluczową technologią dla światowego postępu również w przyszłości. Stanie się tak ze względu na czynniki socjologiczne, które pobudzają wzrost w technologiach medycznych, czynniki środowiskowe, które stymulują rozwój energooszczędnego oświetlenia, urządzeń i materiałów, oraz czynniki technologiczne, takie jak: miniaturyzacja, nowe materiały, czy technologie informatyczne i komunikacyjne wymagające mikro EDM, jeszcze lepszej precyzji i maszyn samokorygujących.

“Innowacje będą również pochodzić z poprawy materiałów eksploatacyjnych, w tym nowych drutów, materiałów na elektrody i płynów technologicznych”, powiedział Boccardo. „GF Machining Solutions już dziś wyprzedza innowacje w zakresie przewidywania trendów czy potrzeb, a także dostarczania rynkowi innowacji poprawiających proces EDM. EDM jako podstawowa technologia ma prawie 70 lat, ale mimo to nadal posiada ogromny potencjał odkryć i innowacji. GF Machining Solutions będzie wyznaczać kierunek rozwoju w obu dziedzinach.

Marco Boccadoro
GF Machining Solutions
Via dei Pioppi 2
CH-6616 Losone
TI
Szwajcaria

marco dot boccadoro #at# georgfischer dot com

Sergei Schurov
Head of EDM R&D
GF Machining Solutions
Rue-du-Pré-de-la-Fontaine 8
1217 Meyrin
Szwajcaria

sergei dot schurov #at# georgfischer dot com

Drutowa obróbka EDM stopów lotniczych

craks

Drutowa obróbka EDM stopów lotniczych z wykorzystaniem technologii generatora "Clean Cut"

Specjalne prowadnice drutu dla drutowej obróbki elektroiskrowej...

guides

Produkty i rozwiązania