O technologiach

Na całym świecie, w różnych segmentach przemysłu – począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, przez przemysł lotniczy i kosmiczny, po technologie medyczne, komponenty elektroniczne, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) – Klienci GF Machining Solutions polegają na oferowanych przez nas technologiach, wiedzy aplikacyjnej i ekspertyzie procesu. Spektrum Klientów GF Machining Solutions zaczyna się na małych i średnich producentach narzędzi i form, aż po korporacje o zasięgu globalnym. Możliwości naszych Klientów są coraz bardziej rozciągane przez różne czynniki, w tym presję czasu i kosztów, popyt na coraz bardziej skomplikowane kształty, krótsze czasy produkcyjne i nowe materiały. GF Machining Solutions to wybierany przez firmy Partner ze względu na oferowane rozwiązania uwalniające sukces.

Nasze technologie frezowania szybkościowego (HSM) oraz technologie drążenia wgłębnego, wycinania drutowego i drążenia otworów EDM są wykorzystywane w produkcji praktycznie wszystkich dóbr trwałego użytku, które mają wpływ na nasze codzienne życie. HSM i EDM umożliwiają produkcję skomplikowanych form i tłoczników dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz elementów precyzyjnych dla amerykańskich satelitów komunikacyjnych.

Proces teksturowania laserowego GF Machining Solutions poszerza możliwości naszych Klientów w kwestii obróbki złożonych powierzchni o dowolnym kształcie, a także oferuje dodatkowe obszary zastosowań w dziedzinach twórczych i technicznych. Technologia teksturowania laserowego to proces czysty i zrównoważony, który umożliwia ekonomiczne nadawanie tekstury i mikrostruktury, grawerowanie, znakowanie i etykietowanie różnorodnych materiałów.

Produkty i rozwiązania