Polska

Skorzystaj z porad naszych specjalistów

Poland

 

W połączeniu z automatyzacją możliwe jest dodatkowe zwiększenie produktywności. Oferujemy kluczowe technologie dla producentów narzędzi i form, jak również dla producentów elementów precyzyjnych i wysokowartościowych.

GF Machining Solutions Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 81 Sękocin Nowy
05-090 Raszyn / Warszawa
Polska

info dot gfms dot pl #at# georgfischer dot com

NIP 113-23-69-524, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000120656, kapitał zakładowy 1.250.000,00 zł

GF Machining Solutions Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 81 Sękocin Nowy
05-090 Raszyn / Warszawa
Polska

info dot gfms dot pl #at# georgfischer dot com

O GF Machining Solutions