Zmiany w Zarządzie i Radzie Wykonawczej GF

2020-01-24 10:30

Andreas Koopmann, prezes zarządu Georg Fischer Ltd., nie będzie ponownie kandydował na to stanowisko podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2020 r. Roman Boutellier ustąpi ze stanowiska członka zarządu, gdyż osiągnie oficjalny wiek emerytalny. Zarząd GF zaproponuje Yves'a Serra do wyboru na nowego przewodniczącego, a Peter'a Hackel na nowego członka zarządu.
Ponadto Rada Dyrektorów mianowała Ivana Filisettiego nowym Prezesem GF Machining Solutions i członkiem Komitetu Wykonawczego GF ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. Zastąpi Pascala Boillata, który osiągnie wiek emerytalny we wrześniu.

Na swoim ostatnim posiedzeniu zarząd GF zakończył kilka aspektów długoterminowego planowania personelu, w tym odmłodzenie zarówno zarządu, jak i komitetu wykonawczego:

Po dziesięciu latach pracy w Zarządzie, z czego osiem lat jako Przewodniczący, Andreas Koopmann (1951), postanowił nie ubiegać się o ponowną re-elekcję w wyborach na dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 r.   

Yves Serra (1953) zostanie zaproponowany akcjonariuszom na tegorocznym walnym zgromadzeniu jako kandydat na stanowisko prezesa zarządu. Od 2008 do 2019 roku Yves Serra był prezesem i dyrektorem generalnym GF. Po przejściu na emeryturę jako dyrektor generalny w 2019 r. Został wybrany do rady dyrektorów i mianowany wiceprzewodniczącym.

Hubert Achermann (1951), zostanie zaproponowany akcjonariuszom na tegorocznym walnym zgromadzeniu jako kandydat na stanowisko prezesa zarządu. Od 2008 do 2019 roku Yves Serra był prezesem i dyrektorem generalnym GF. Po przejściu na emeryturę jako dyrektor generalny w 2019 r. Został wybrany do rady dyrektorów i mianowany wiceprzewodniczącym.

„Jestem bardzo zadowolony z planowanych od dawna rozwiązań sukcesyjnych u steru GF”, komentuje Andreas Koopmann. „Dzięki swojej dogłębnej wiedzy Yves Serra zapewni ciągłość strategii GF i ścieżkę sukcesu. Tworząc silną pozycję niezależnego dyrektora naczelnego o w firmie Hubert Achermann, zapewnimy ścisłą zgodność z ogólnie przyjętymi wytycznymi dotyczącymi ładu korporacyjnego. Dzięki tym zmianom GF ma strategiczną i operacyjną pozycję umożliwiającą sprostanie nadchodzącym przyszłym wyzwaniom”.

Roman Boutellier (1950) ustąpi ze stanowiska na dorocznym zgromadzeniu wspólników, osiągając limit wiekowy.

Rada zaleci na nadchodzącym dorocznym zgromadzeniu wspólników wybór dr. Peter Hackel (1969). Peter Hackel, obywatel Szwajcarii, posiada tytuł magistra i doktora biochemii i biologii molekularnej Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH) w Zurychu (Szwajcaria). Po objęciu stanowiska kierowniczego w McKinsey i firmie Geistlich Biomaterials, dołączył do Straumann Ltd., Bazylea (Szwajcaria) w 2004 r., a w 2007 r. został powołany na stanowisko Head Group Controlling i członka grupy zarządzającej Straumann Ltd. Zajmował różne stanowiska finansowe w Oerlikon Industrial Group w latach 2011–2014, w tym dyrektora finansowego globalnego oddziału, dołączył do Straumann jako dyrektor finansowy i członek zarządu grupy w 2014 r., Odpowiedzialny za finanse, relacje inwestorskie, IT i zakupy.

Andreas Koopmann, prezes zarządu, stwierdza: „Dzięki swojemu szerokiemu zapleczu przemysłowemu, technologicznemu i naukowemu Roman Boutellier od wielu lat jest bardzo cennym członkiem zarządu. Chcielibyśmy mu podziękować za jego stały wkład i życzyć mu wszystkiego najlepszego. Zarząd z przyjemnością przedstawia Peter Hackel do wyborów. Wzmocni on wiedzę fachową w Radzie Dyrektorów dzięki swojej specjalistycznej wiedzy w dziedzinie finansów i szerokiemu doświadczeniu w odnoszących sukcesy firmach przemysłowych

Dzięki tym proponowanym zmianom Rada Dyrektorów postanowiła tymczasowo zmniejszyć liczbę miejsc w Radzie z 9 do 8 w celu przeprowadzenia oceny nowego członka Rady.

Nowy prezes GF Machining Solutions
Oprócz powyższych zmian Rada Wykonawcza nominowała Ivana Filisettiego od 1 lipca 2020 r. na następcę Pascala Boillata, prezesa GF Machining Solutions i członka Komitetu Wykonawczego

Pascal Boillat (1955) osiągnie wiek emerytalny (65 lat) we wrześniu 2020 r. Może poszczycić się bardzo udaną karierą w GF. Pod jego kierownictwem firma GF Machining Solutions stała się wiodącym na świecie producentem obrabiarek, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację i nowe technologie. Zarząd i Rada Wykonawczy serdecznie dziękują Pascalowi Boillatowi za jego wybitną pracę i wyjątkowe zaangażowanie w GF i życzą mu wszystkiego najlepszego w przyszłości.

Ivan Filisetti (1969), podwójny obywatel Szwajcarii i Włoch, ukończył studia inżynierskie w dziedzinie automatyki i robotyki w Como (Włochy) w 1989 roku. Od 1990 do 2000 roku pracował w Agie w Losone na kilku stanowiskach kierowniczych. Po ośmiu latach na stanowisku kierownika produkcji i logistyki, a także kierownika ds. operacji i dywizji w dwóch europejskich firmach obrabiarkowych, ponownie dołączył do GF Machining Solutions w 2009 r. Jako wiceprezes ds. Operacyjnych Ivan Filisetti przejął globalną odpowiedzialność za produkcję, badania i rozwój.

Ivan Filisetti obejmie nowe stanowisko przewodniczącego GF Machining Solutions i członka komitetu wykonawczego od 1 lipca 2020 r. Pascal Boillat pozostanie jako wsparcie, dopóki nie osiągnie oficjalnego wieku emerytalnego we wrześniu 2020 r.

W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt z
Beat Römer, Head of Corporate Communications
+41 52 631 2677, media@georgfischer.comCorporate Profile
GF comprises three divisions: GF Piping Systems, GF Casting Solutions, and GF Machining Solutions. Founded in 1802, the Corporation is headquartered in Switzerland and is present in 33 countries with 140 companies, 57 of them production facilities. Its 15’027 employees generated sales of CHF 4’572 million in 2018. GF is the preferred partner of its customers for the safe transport of liquids and gases, lightweight casting components, and high-precision manufacturing technologies. You will find further information at www.georgfischer.com.

Wróć

Więcej informacji:

Abt. Konzernkommunikation, GEORG FISCHER AG Schaffhausen

Beat Römer
Head of Corporate Communications
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Szwajcaria

media #at# georgfischer dot com

O GF Machining Solutions