rConnect - Informatyczne wsparcie klientów

2020-04-06 08:00

Mówimy o Przemyśle 4.0, Fabryce 4.0, ale coraz częściej pojawia się również określenie 5.0. Co to oznacza? Przede wszystkim lawinowy wzrost wykorzystania informatyzacji, sieci, chmur, przetwarzania typu edge, automatyzacji. Nieustanne optymalizowanie procesów technologicznych to nie tylko modyfikacja parametrów obróbkowych, przebiegu ścieżki narzędzia, czy wykorzystanie możliwości samych układów sterowania. Obniżenie kosztów, podwyższenie wydajności procesów produkcyjnych to także wdrażanie cyfrowych usług dla posiadanych maszyn technologicznych w obszarze utrzymania ruchu. Przykładem tego jest rConnect firmy GF Machining Solutions, który swoją premierę miał w 2017 roku. rConnect zapewnia wysoko zaawansowaną zdalną analizę obrabiarek opracowaną pod kątem aplikacji Przemysłu 4.0.

rConnect

rConnect Messenger na smartfonie i zindywidualizowany dostęp do maszyn technologicznych, umożliwiający monitorowanie pracy obrabiarki i stanu realizacji zadań obróbkowych.

rConnect to platforma obsługująca różne techniki wytwarzania i metody obróbki w ramach oferty maszyn technologicznych firmy GF Machining Solutions (EDM, WEDM, obróbka skrawaniem, obróbka laserem). Dzięki temu można znacząco podnieść efektywność posiadanych środków produkcji. Szczególnie można tego doświadczyć przy gniazdach produkcyjnych. Modułowy rConnect zapewnia kompleksową realizację usług cyfrowych wspierających procesy produkcyjne, począwszy od zdalnego asystenta czasu rzeczywistego zapewniającego jak najbardziej efektywne pod kątem czasu wykorzystanie maszyny technologicznej, poprzez predykcyjne działania konserwacyjne, po monitorowanie pracy obrabiarki. Istotną zaletą rConnect jest możliwość nawiązania połączenia w dowolnym czasie i miejscu. Zdalna analiza pracy maszyny technologicznej znacząco skraca czas reakcji serwisowej, w tym poprzez dobór właściwych środków zaradczych i naprawczych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku znacznej odległości od centrum serwisowego GF Machining Solutions.

"Już ponad tysiąc przyłączeń do platformy usług cyfrowych firmy GF Machining Solutions – rConnect. Świadczy to o skuteczności tego kompleksowego rozwiązania. Szybka reakcja i powrót do wykonywanych zadań są kluczowe, gdy dojdzie do awarii maszyn. Opóźnienie w produkcji i przestoje są bardzo kosztowne, producenci wymagają szybkich czasów reakcji i niezawodnej, błyskawicznej komunikacji". Stéphane Cru, Head of GF Machining Solutions Customer Services Center w Genewie

LRA

rConnect Messenger na smartfonie i zindywidualizowany dostęp do maszyn technologicznych.

Live Remote Assistance to aplikacja zapewniająca zdalny dostęp do wsparcia serwisowego ekspertów firmy GF Machining Solutions. Dzięki temu, że LRA działa na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) skontaktowanie się z serwisantami jest bardzo proste. W ciągu 30 minut od zgłoszenia specjaliści podejmą działania uwzględniające godziny pracy Twojego zakładu pracy. LRA oferuje możliwość rozmowy głosowej, czatu, przesyłania wideo, funkcję białej tablicy i komunikacji w czasie rzeczywistym, a także transfer plików.

Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa jest możliwe dzięki zapewnieniu szyfrowanego połączenia między maszyną technologiczną użytkownika a specjalistą z firmy GF Machining Solutions. Zainicjowanie takiego połączenia następuje wyłącznie po akceptacji użytkownika. Każda obrabiarka jest traktowana indywidualnie przez wyznaczonego inżyniera serwisu. Cyfrowe zdalne usługi świadczone przez firmę GF Machining Solutions są weryfikowane i posiadają certyfikat TÜViT Trusted Product Certificate.

Interfejs zwany kokpitem rConnect zapewnia użytkownikowi nie tylko możliwość kontaktu ze specjalistami i serwisem GF Machining Solutions, ale także wsparcie w codziennych czynnościach związanych z maszyną, realizowanych na miejscu. Dzięki temu możliwa jest także szybsza identyfikacja potencjalnych problemów. Zdalny dostęp do inteligentnego interfejsu (HMI) i układu sterowania numerycznego obrabiarki CNC umożliwia nie tylko przegląd jej stanu, ale także możliwości podjęcia podstawowych czynności zaradczych w przypadku wystąpienia problemu.

Stosując w LRA moduł rConnect Messenger osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu może być informowana w czasie rzeczywistym o stanie obrabiarek, a także o stanie realizacji poszczególnych zadań obróbkowych, niezależnie od miejsca pobytu. Użytkownik w dowolnym momencie może wygenerować raport dla wybranej obrabiarki.

Ważnym modułem w ramach LRA jest moduł Predictive Maintenance umożliwiający zdalną kontrolę kluczowych komponentów maszyny technologicznej. Celem jest podjęcie właściwych działań serwisowych przed wystąpieniem czasochłonnej i kosztownej awarii. W przypadku przekroczenia  określonych granic referencyjnych odpowiedni alert jest wysyłany do użytkownika. Takie podejście pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz lepsze czasowe wykorzystanie maszyny  (większa i bardziej elastyczna dostępność).

Firma GF Machining Solutions dostarcza także sprzętowy zestaw aktywacyjny  umożliwiający włączenie maszyny technologicznej GF Machining Solutions do usług rConnect. Takie rozwiązanie spełnia niezbędne wymagania by usługi rConnect mogły być świadczone na najwyższym poziomie (akwizycja danych z maszyny technologicznej, bezpieczne szyfrowane łącze). Jeden taki zestaw dedykowany jest dla jednej obrabiarki.

Ponownie firma GF Machining Solutions pioniersko wyznacza ścieżki rozwoju, tym razem technologicznych usług cyfrowych, które wspierają użytkowników maszyn technologicznych w zakresie optymalizacji dostępności czasowej obrabiarek jak i utrzymania ruchu.    

Standard OPC UA

Zestaw aktywacyjny rConnect.

Postęp technologiczny dotyczy wszystkich branż przemysłowych, w tym branży IT. W ramach Przemysłu 4.0 za konieczne uznaje się zdolność do efektywnej, wydajnej, bezstratnej wymiany informacji w ramach całego procesu produkcyjnego. Standard OPC UA (OPC Unified Architecture) został wdrożony przez GF Machining Solutions w ramach wszystkich układów sterowania (PLC) produkowanych maszyn technologicznych. Standard OPC UA może być wdrożony w ramach różnych systemów operacyjnych, na dowolnej platformie sprzętowej i przy użyciu różnych języków programowania.

Standard OPC UA umożliwia skrócenie drabiny komunikacyjnej pośredniczących urządzeń między maszyną technologiczną a systemem informatycznym do minimum. Pozwala to na istotny wzrost efektywności platform informatycznych, w tym układów sterowania PLC. W Przemyśle 4.0 bezpieczna wymiana informacji ma znaczenie fundamentalne. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie wydajnej wymiany informacji pomiędzy zróżnicowanymi środkami produkcji, o różnym przeznaczeniu technologicznym i różnych producentów.

Standard OPC UA opracowany przez OPC Fundation nie jest związany z jakąkolwiek współczesną technologią komunikacyjną. Umożliwia to na szeroką implementację w ramach nowych rozwiązań w tym obszarze.

Standard OPC UA znacząco poprawia zdolności do kompleksowego zarządzania procesem produkcyjnym.

Wróć

O GF Machining Solutions