Dedykowane usługi

Banner Dedicated Services Packages

Dążąc do zrównoważonego rozwoju swojej firmy, musisz pokonywać wyzwania specyficzne dla Twojego środowiska produkcyjnego. Obecność firmy GF Machining Solutions na całym świecie i szeroki wybór naszych usług — od dedykowanych materiałów eksploatacyjnych i usług zapobiegawczych po wsparcie dla zastosowań — zapewniają Twojej firmie usługi dopasowane do Twoich konkretnych potrzeb, które pozwalają osiągnąć:

  • Długookresową przewidywalność kosztów
  • Niezwykle wysoką dostępność maszyn
  • Globalną ochronę floty maszyn, w dowolnym miejscu na świecie
  • Rozwiązania optymalizujące proces produkcyjny
Copper  This package is well suited for customers with a need for stable, proven performance.Ten pakiet będzie odpowiedni dla klientów potrzebujących stabilnej i sprawdzonej skuteczności operacyjnej.
Iron Ten pakiet jest przeznaczony dla klientów działających w systemie 24/7 z bardzo dużym zapotrzebowaniem na dostępność i niezawodność maszyny. Ci klienci działają zwykle w segmencie produkcji części i wymagają dostępności maszyn na poziomie ponad 90%.
Titanium Pakiet ten przeznaczony jest dla klientów, dla których nieoczekiwany przestój maszyn wiązałby się z wysokimi kosztami. Oczekują dostępności maszyn na poziomie przekraczającym 95%. Tak wysokie standardy muszą być zwykle utrzymane przez klientów z branży lotniczej i kosmonautycznej.
Smooth Pakiet ten stworzono dla klientów preferujących przejrzystość budżetu i potrzebujących stałych kosztów napraw i konserwacji. Pakiet ten zapewnia osiągnięcie stabilnych i niezawodnych wyników.
Global  Pakiet ten jest odpowiedni dla klientów, którzy poszerzają swoją działalność na skalę globalną i dostarczają swoim klientom na całym świecie opracowywany centralnie produkt wysokiej jakości.
Operation Pakiet ten jest odpowiedni dla tych, którzy muszą ograniczyć koszty stałe i zwiększyć wydajność. W ramach tych pakietów klienci co rok negocjują umowy na konkurencyjnych warunkach, dzięki którym zaopatrują wszystkie swoje zakłady w materiały i części eksploatacyjne firmy GF. 

Customer Services