Wsparcie w zakresie akredytacji Nadcap

Advanced Services - Nadcap Accreditation

Na czym polega ta usługa?

  • Firma GF Machining Solutions wspiera proces certyfikacji Nadcap na miejscu u klienta i oferuje specjalistyczne usługi, takie jak: 

            - Ogólna charakterystyka

            - Program utrzymania i konserwacji

            - Certyfikowane szkolenia dla operatorów

  • Nadcap to program certyfikujący w języku angielskim znany pod nazwą National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program, który został opracowany i zdefiniowany jako standard branżowy przez ważniejsze firmy działające w branży lotniczej i kosmonautycznej.

Jakie są korzyści?

  • Firma GF Machining Solutions ma długie doświadczenie w stosowaniu obróbki elektroerozyjnej (EDM)
  • Zapewnienie powtarzalności i identyfikowalności produkcji
  • Ciągłe udoskonalanie umiejętności operatorów

Dlaczego warto skorzystać z tej usługi?

  • Spełnia niektóre wymogi z listy kryteriów audytowych AC 7116/3:

            - Regularne sprawdzanie sprzętu

            - Kontrola zastosowanych procesów

            - Regularne szkolenia dla operatorów

            - Szczegółowa dokumentacja procesu certyfikacji

  • Znajduje się na liście producentów z certyfikatem Nadcap, ponieważ standard ten staje się coraz częściej nieodzowny dla dostawców w segmencie lotniczym i kosmonautycznym

Customer Services