Usługi związane z trzpieniem obrotowym

Aby maksymalizować czas sprawności tej kluczowej części

Advanced Services - Spindle Services

Na czym polega ta usługa?

  • Precyzyjne czynności mechaniczne, takie jak sprawdzanie bicia wrzeciona, pomiar siły nacisku itd. przy użyciu konkretnych narzędzi
  • Diagnoza statusu wrzeciona (np. wibracji) przy użyciu oprogramowania Spindle Diagnosis (SDS) oraz historii wrzeciona (np. awarii, temperatury łożyska itd.) dzięki modułowi diagnozy wrzeciona (Spindle Diagnosis Module, SDM).

Jakie są korzyści? 

  • Optymalizacja okresu eksploatacji wrzeciona i procesów pracy
  • Rozwijanie planowania interwencji dotyczących konserwacji (np. 1. i 2. naprawa fabryczna wrzeciona)
  • Testowanie ma niewielki wpływ na czas pracy lub w ogóle nie ma na niego wpływu
  • Niezawodność i pewność dzięki rejestracji zdarzeń w okresie eksploatacji wrzeciona

Dlaczego warto skorzystać z tej usługi?

  • W celu utrzymania dokładności pracy najważniejszych elementów frezarki i zapewnienia najlepszych osiągów
  • W celu określenia błędów obróbki lub niezadowalających rezultatów wykończenia powierzchni
  • W celu sprawdzenia stanu wrzeciona przed rozpoczęciem specjalnej produkcji