Sürdürülebilirlik

GF Machining Solutions endüstriyel ve sosyal taahhütlerini uzun vadeli bir sorumluluk olarak görmektedir. Amacı, tüm diyalog grupları için tercih edilen bir ortak olmaktır.

GF AgieCharmilles Sustainability

Sürdürülebilirlik hedefleri

Hedeflerimizi ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan düzenledik. Söz konusu hedefler; iş güvenliğini artırmak, kaynakları en uygun şekilde kullanmak, maliyetleri azaltmak, yenilikçi ve enerji verimli ürünler geliştirmek ve tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak gibi faaliyetlere odaklanıyor. 

  • Ekonomik hedefler
    Büyüme, kendi başına bir amaç değildir. Optimize edilmiş malzeme ve enerji akışları hem şirketin hem de müşterilerin performansını iyileştirdiğinde ve doğal kaynakların ve iklimin korunmasını sağladığında sürdürülebilir kalkınma açısından bir motor haline gelir. GF Machining Solutions, ana şirketi Georg Fischer'ın ekonomik hedeflerini paylaşıyor.

  • Çevresel hedefler
    Georg Fischer'ın çevresel hedefleri doğrultusunda, GF Machining Solutions’ın sahip olduğu ISO 14001:2015 sertifikası bir çevresel yönetim sisteminin yasal gerekliliklerin ve bir kuruluşun bağlı olduğu diğer gerekliliklerin yanı sıra önemli çevresel konulara ilişkin bilgileri dikkate alan politika ve hedefleri geliştirmesini ve uygulamasını sağlamaktadır.

  • Sosyal hedefler
    Ana şirketi Georg Fischer tarafından oluşturulan sosyal hedefler doğrultusunda, GF Machining Solutions “iş sağlığı ve güvenliğini” yönetim sistemlerine entegre etmiştir ve OHSAS 18001 sertifikasına sahiptir.

GF Machining Solutions’ın kalite anlayışı

Kalite, müşterilerimizin memnun olduğu ve beklentilerinin karşılandığı anlamına gelir. Bunu, çalışanlarımızın sistematik ve bütünleşik kalite bilinciyle ve iyi ve yaratıcı bir şirket kültürüyle sağlıyoruz. Bu aynı zamanda ürün ve süreçleri sürekli kontrol etmek ve iyileştirmek anlamına gelmektedir.

Kalite prensiplerimizin çalışmalarımızda ve ürünlerimizde uygulanması, tüm GF Machining Solutions bölümünün entegre yönetim sistemi olan MS² ile sağlanır.

GF Machining Solutions Kalitesi düzenli olarak ISO 9001'e göre sertifikalandırılır. Bu, pazar konumumuzu korumamızı ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlamaktadır. Ayrıca, kalite gerekliliklerini yerine getiriyoruz ve tedarikçi-müşteri ilişkilerinde müşteri memnuniyetini arttırıyoruz.

Risk yönetimi

GF Kurumsal Risk Yönetimi; risk yönetimi, iç kontrol sistemleri, iş sürekliliği yönetimi ve uyumluluk alanlarından oluşmaktadır ve sistematik risk tanımlaması ve risk değerlendirmesinin yanı sıra riskten kaçınma ve riski azaltma önlemlerinin tanımlanması ve uygulanmasına yöneliktir.

Georg Fischer, risk yönetimi felsefesinin kabul edildiği bu çabalar ile yönetilmektedir. Yönetilebilir riskler, işletme değerini artırmak için önemli ekonomik fırsatlarla dengelenmeleri koşuluyla kabul edilir. Alınan önlemlere rağmen, belirlenen risklerden kaçınma, bunlar önemli ölçüde azaltılması veya yönetilmesi mümkün olmadığında Georg Fischer uygun sigorta poliçeleri ile risk devri gerçekleştirir.