Ürünler ve çözümler

Frezeleme, EDM, Lazer dokulama ve Otomasyon teknolojilerinde – otomotiv ve uzay ve havacılıktan medikal teknoloji, elektronik bileşenler ve Bilgi ve İletişim Teknolojisine (ICT) kadar – GF Machining Solutions’un dünya çapındaki müşterileri, uygulama bilgilerimize ve süreç uzmanlığımıza güvenmektedir. GF Machining Solutions müşterileri, küçük ve orta ölçekli takım üreticilerinden global şirketlere kadar uzanmaktadır.

Advanced Manufacturing

Lazer makinesi

Lazer dokulama, GF Machining Solutions'ın teknolojilerini destekliyor ve genişletiyor ve müşterilerin 2 boyutlu geometrileri karmaşık 3 boyutlu geometrilere kadar tekstüre, gravür, mikro yapı, markalama ve etiketleme yoluyla markalamalarını sağlıyor.

Lazerle tekstüre etme, manuel dağlama işlemlerini kullanan geleneksel yüzey işlemlerine kıyasla, farklı ekonomik, ekolojik ve tasarım avantajları sunar

Advanced manufacturing

Otomasyon

Automation systems and system software

GF Machining Solutions Otomasyon bölümü; tezgah takımlarının konfigürasyonuna ve verileri kaydederek çeşitli sistem bileşenleri arasında değiş-tokuş etmeye yönelik sistem yazılımları ve Otomasyon sistemlerinin yanında, iş parçalarını ve takımları sabitlemeye yönelik takım sistemlerini içerir.

GF Machining Solutions Otomasyon çözümleri, müşterilerin daha iyi süreç kontrolü, daha iyi verimlilik elde etmesini ve pazara sürüm sürelerinin hızlandırılmasını sağlar.

System 3R Takım Sistemleri-Otomasyon-Yazılım