Naše programy

Naše nabídka dvou kurzů je určena přímo operátorům a je rozdělena podle technologií. Pomůžeme vašemu operátorovi dosáhnout odpovídající úrovně dovedností potřebných k práci se strojem. Tyto kurzy jsou nezbytným předpokladem pro naše moduly pro maximalizaci výkonu. Naše moduly nabízejí měřitelnou přidanou hodnotu pro vašeho operátora a pro váš podnik – a umožní vám využívat možnosti vašeho stroje na 100 %.

Obsluha stroje

Nabízíme podrobné školení, které vám poskytne základní znalosti, abyste mohli svůj nový stroj používat samostatně a nezávisle.

Frézování

EDM