LENGTH NUMBER OF PARTICIPANTS EXPERIENCE LEVEL REQUIREMENTS
3.5 days 4 Beginner Knowledge of CNC fundamentals and completion
of the basic course, or the equivalent
knowledge of programming and operating the CNC control 

 

 

Co se naučíte

 • Práce s rotačními osami a prostorovými úhly

 • Rozlišování mezi různými typy programů numerického řízení (NC) TNC a také mezi různými funkcemi TCPM (včetně simultánního obrábění) a jejich používání

 • Používání funkcí pro ovlivnění chování CNC řízení při provádění programu nebo k úpravě NC programů

 • Použití funkce pro naklápění pracovní roviny pro otočné hlavy nebo naklápěcí stoly

Vaše výhody

 • Samostatná práce při základním pětiosém použití stroje

 • Maximalizace produktivity pomocí základních parametrů

 • Optimalizace spotřeby spotřebního materiálu

 • Eliminace rizika kolize 

 • Používání funkce pro naklápění pracovní roviny pro  otočné hlavy nebo naklápěcí stoly

 • Práce s rotačními osami a prostorovými úhly

 • Rozlišování mezi různými typy NC programů pro TNC

 • Používání funkcí pro ovlivnění chování CNC řízení při provádění programu nebo k úpravě NC programů

Zaregistrujte se zde