LENGTH NUMBER OF PARTICIPANTS EXPERIENCE LEVEL REQUIREMENTS
1 day 4 Operator Completion of the basic course,
or the equivalent knowledge
of programming and operating the  CNC control

 

 

Co se naučíte

  • iTNC530 nebo TNC640

  • Proč je kalibrace geometrie důležitá

  • Ověření automatické kalibrace stroje (AMC) 

  • Definice AMC a postup obsluhy (3 osy)

  • Definice inteligentní kinematické kalibrace (IKC) a postup obsluhý (5 os)

  • Seřízení a kalibrace 5osého simultánního stroje

Vaše výhody

  • Možnost samostatně kalibrovat stroj Mikron Mill

  • Zaručená přesnost obrábění

  • Osvojení dlouhodobě opakovatelného obrábění

  • Snadné opakování procesu k zajištění velmi vysoké přesnosti

Zaregistrujte se zde