LENGTH NUMBER OF PARTICIPANTS EXPERIENCE LEVEL REQUIREMENTS
2 days 4 Intermediate level

EDM-WIRE Basic Training
EDM-WIRE Advanced Training

 

 

Co se naučíte

  • Úvod do speciálního pokročilého programovacího jazyka

  • Automatizace opakujících se měření obrobků a obráběcích procesů

  • Vytváření standardizovaných rutin
        Vytvoření programu pro měření poměru
        Strategie pro optimalizované obrábění jednoho nebo více obrobků

Vaše výhody

  • Vyšší produktivita, eliminace rizika chyb a vyšší flexibilita při obrábění s různou úrovní přesnosti.

Zaregistrujte se zde