Garance původní přesnosti

Udržení kvality výroby a ziskovosti

Zabezpečte dobu provozuschopnosti

Kontrola geometrie

Prevence opotřebení součástí stroje

Naši zkušení servisní technici otestují geometrii vašeho stroje podle specifikací ISO 230-1.

Poskytnou vám zprávu s podrobnostmi o výsledcích testů a doporučení našich technických odborníků pro optimalizaci geometrické přesnosti vašeho zařízení.

Leták o kontrole geometrie

 

Kalibrace laserovým interferometrem

Zaručit maximální přesnost os

Naši zkušení servisní technici kontrolují přesnost a opakovatelnost lineárního polohování os vašich strojů. Detekované odchylky budou opraveny úpravou korekční tabulky os podle normy VDI 3441 / ISO 230-2.

Leták o kalibraci laserovým interferometrem

 

Zkouška kruhovitosti kuličkovým měřidlem

Rychlá diagnostika výkonu vašeho stroje

Cílem testování pomocí kuličkového měřidla je porovnat skutečnou dráhu kruhu provedenou strojem s naprogramovanou dráhou kruhu. Teoreticky, pokud stroj pracuje z hlediska polohovací výkonnosti perfektně, měly by se oba kruhy přesně shodovat.

Jsou-li zjištěny odchylky, budou vydána doporučení pro obnovu přesnosti (např. kontrola geometrie, kalibrace laserem, výměna součástí).

Leták o zkoušce kruhovosti kuličkovým měřidlem

 

Servis vřetena přímo na místě

Pro maximalizaci doby provozuschopnosti této kritické součásti

Abychom zajistili přesnost vřetena a jeho vysokou výkonnost, důrazně doporučujeme pravidelný servis vřetena prostřednictvím několika specializovaných a přesných mechanických operací, které provádějí naši odborní servisní technici s použitím specifických nástrojů.

Leták o servisu vřetena přímo na místě

 

Servisní řešení pro vřetena

Pro zajištění dlouhodobého úspěšného provozu vřetena

Prostřednictvím Servisních řešení vřetena těžíte z exkluzivní kombinované odbornosti divize GF Machining Solutions a originálního výrobce vřeten Step-Tec. Dbáme na to, aby vaše vřeteno fungovalo podle vašich očekávání od prvního do posledního dne používání. Pomáháme vám monitorovat vřeteno a podniknout opatření před jeho neočekávaným selháním. Nabízíme také prodlouženou záruku. Pokud se vyskytnou problémy, můžete si vybrat mezi naší servisní službou výměny vřetena do 24 hodin, nebo si můžete od nás nechat vřeteno do 10 dnů opravit.

Leták o servisních řešeních pro vřetena

 

Kvalifikovaná instalace

Kvalitní řešení splňující normu ISO 13485

Pro výrobce zdravotnických zařízení nebo pro farmaceutický průmysl je kvalita výrobků prvořadá a mít správnou dokumentaci pro všechna výrobní zařízení je zcela zásadní. Vytváření a realizace kvalifikačních dokumentů, které splňují právní požadavky normy ISO 13485, vyžaduje čas i zdroje.

Leták o kvalifikované instalaci

 

Podpora certifikace a akreditace

Podpora certifikace Nadcap

Pro usnadnění certifikace

Specializovaný balíček přizpůsobený specifickým potřebám zákazníků v oblasti automobilové výroby.

Leták o podpoře certifikace Nadcap

Leták o podpoře akreditace pro automobilovou výrobu

Pro usnadnění certifikace

Specializovaný balíček přizpůsobený specifickým potřebám zákazníků v oblasti automobilové výroby.

Leták o podpoře akreditace pro automobilovou výrobu

Podpora akreditace pro zdravotnické prostředky

Pro usnadnění certifikace

Specializovaný balíček přizpůsobený specifickým potřebám zákazníků v oblasti výroby zdravotnických prostředků.

Leták o podpoře akreditace pro zdravotnické prostředky

 
 

Témata, která vás mohou také zajímat