Nasze programy

Nasza dwutorowa oferta, przeznaczona specjalnie dla operatorów, jest podzielona na technologie. Przenosimy Twojego operatora na odpowiedni poziom umiejętności w zakresie korzystania z maszyny. Kursy te są warunkiem wstępnym dla naszych modułów wydajności Maximize. Nasze moduły zapewniają wymierną wartość dodaną dla operatora i Twojej firmy, a także umożliwiają pełne wykorzystanie możliwości maszyny.