LENGTH NUMBER OF PARTICIPANTS EXPERIENCE LEVEL REQUIREMENTS
3.5 days 4 Beginner Knowledge of CNC fundamentals andcompletion
of the basic course, or the equivalent
knowledge of programming and operating the CNC control 

 

 

Czego się nauczysz:

 • Praca z osiami obrotowymi i kątami przestrzennymi

 • Rozróżnienie różnych typów programów sterowania numerycznego (NC) TNC, jak również różne funkcje TCPM (obróbka skośna i równoczesna) i ich zastosowanie

 • Użycie funkcji, aby program zadziałał na układ sterowania CNC lub dostosowanie programów NC

 • Zastosuj funkcję przechylania płaszczyzny roboczej dla głowic obrotowych lub stołów przechylnych

Twoje korzyści

 • Autonomia w zakresie podstawowego korzystania z maszyny 5-osiowej

 • Maksymalizacja produktywności dzięki podstawowym parametrom

 • Optymalizacja wykorzystania materiałów eksploatacyjnych

 • Eliminacja ryzyka kolizji

 • Zastosuj funkcję przechylania płaszczyzny roboczej dla głowic obrotowych lub stołów przechylnych

 • Praca z osiami obrotowymi i kątami przestrzennymi

 • Rozróżnianie różnych typów programów NC TNC

 • Użycie funkcji, aby program zadziałał na układ sterowania CNC lub dostosowanie programów NC

Zarejestruj się tutaj

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola oznaczone *.

Poziom doświadczenia:

Zaznacz przynajmniej jedno pole wyboru.

Zgadzam się, *

This is required

Formularz nie może być wysłane. Uzupełnij obowiązkowe pola.