Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs

Przejrzysta graficzna prezentacja zawartości magazynu.

Rozwój System 3R

Obsługuje automatyzację System 3R – WorkPal, WorkPartner 1+ i robot 6-osiowy Transformer

Komponenty oprogramowania CellManager

Przebieg procesu: WorkCenter – przygotowanie

+ Generowanie zadań/zleceń roboczych
+ Przypisywanie operacji i programów NC
+ Żądanie i przenoszenie wartości przesunięcia
+ Zatwierdzanie i zwalnianie zadań/zleceń roboczych do produkcji

Przebieg procesu: CellManager – realizacja

+ Zarządzanie identyfikatorami palet i pozycjami w magazynie
+ Generowanie list priorytetów
+ Automatyczne rozpoczynanie zwolnionych zadań/zleceń roboczych w oparciu o listę priorytetów.

Przebieg procesu: CellStatistics

+ Sprawdzanie wykorzystanie w danym okresie, porze dnia
+ Podgląd poprzez różne reprezentacje graficzne
+ Eksportowanie statystyk do Excela.

Opcja: CTM-CutterToolMonitoring

+ Frezy użyte podczas operacji są zapisywane w bazie danych
+ Frezy potrzebne do każdego zadania są porównywane z magazynem oprzyrządowania maszyny
+ Zadania, w których frezy nie są dostępne, są blokowane
+ Frezom można przypisać szacunkowe okresy użytkowania (jeśli w maszynie aktywny jest monitoring okresu użytkowania)
+ Zadania, które powodują przekroczenie szacowanego okresu użytkowania frezów, są blokowane.

Opcja: AlarmServer (przykład)

+ Komórka robotyczna 1 zatrzymuje się z powodu braku ciśnienia powietrza
+ AlarmServer odbiera alarm
+ Operator 1 otrzymuje wiadomość SMS „Powietrze...

Opcja: AES – AutomaticElectrodeSelection

Wybór opiera się na numerze części elektrody, aktualnym stanie zużycia obecnych elektrod oraz na tym, na ile świeże muszą być elektrody, aby można było przeprowadzić zadanie erozyjne...

Opcja: CellMonitor

Oddzielny program do monitorowania kilku komórek – status komórki, aktywność maszyny i status zadania...

Opcja: CellStatistics, Grupa produkcyjna, Szczegóły maszyny, Historia zleceń i Aktualne zlecenia

Opcja: Import i eksport MPS2WSM

Interfejs do systemów MPS/ERP. Importuje kompletne zlecenia produkcyjne z systemu MPS do modułu WorkShopManager...

Opcja: Zlecenie produkcyjne jest generowane automatycznie

Następny krok polega na powiązaniu obiektów fizycznych z ich zleceniami produkcyjnymi. Każdy obiekt jest montowany na palecie z nośnikiem kodu, który jest zapisany w bazie danych.

Opcja: CellManager wykonuje zadania według listy priorytetów

Pełny graficzny przegląd zawartości magazynu. Status maszyny i zadania...

Opcja: Zlecenia wykonane są raportowane do systemu planowania produkcji

Numer artykułu, numer zlecenia, identyfikator maszyny, czas pracy maszyny itp. to przykłady danych produkcyjnych, które można raportować...

 
 

Tematy, które mogą Cię zainteresować