Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs

Przejrzysta graficzna prezentacja zawartości magazynu.

Rozwój System 3R

Obsługuje automatyzację System 3R – WorkPal, WorkPartner 1+ i robot 6-osiowy Transformer

Komponenty oprogramowania CellManager

Pobierz broszurę

Przebieg procesu: WorkCenter – przygotowanie

+ Generowanie zadań/zleceń roboczych
+ Przypisywanie operacji i programów NC
+ Żądanie i przenoszenie wartości przesunięcia
+ Zatwierdzanie i zwalnianie zadań/zleceń roboczych do produkcji

Pobierz broszurę

Przebieg procesu: CellManager – realizacja

+ Zarządzanie identyfikatorami palet i pozycjami w magazynie
+ Generowanie list priorytetów
+ Automatyczne rozpoczynanie zwolnionych zadań/zleceń roboczych w oparciu o listę priorytetów.

Pobierz broszurę

Przebieg procesu: CellStatistics

+ Sprawdzanie wykorzystanie w danym okresie, porze dnia
+ Podgląd poprzez różne reprezentacje graficzne
+ Eksportowanie statystyk do Excela.

Pobierz broszurę

Opcja: CTM-CutterToolMonitoring

+ Frezy użyte podczas operacji są zapisywane w bazie danych
+ Frezy potrzebne do każdego zadania są porównywane z magazynem oprzyrządowania maszyny
+ Zadania, w których frezy nie są dostępne, są blokowane
+ Frezom można przypisać szacunkowe okresy użytkowania (jeśli w maszynie aktywny jest monitoring okresu użytkowania)
+ Zadania, które powodują przekroczenie szacowanego okresu użytkowania frezów, są blokowane.

Pobierz broszurę

Opcja: AlarmServer (przykład)

+ Komórka robotyczna 1 zatrzymuje się z powodu braku ciśnienia powietrza
+ AlarmServer odbiera alarm
+ Operator 1 otrzymuje wiadomość SMS „Powietrze...

Pobierz broszurę

Opcja: AES – AutomaticElectrodeSelection

Wybór opiera się na numerze części elektrody, aktualnym stanie zużycia obecnych elektrod oraz na tym, na ile świeże muszą być elektrody, aby można było przeprowadzić zadanie erozyjne...

Pobierz broszurę

Opcja: CellMonitor

Oddzielny program do monitorowania kilku komórek – status komórki, aktywność maszyny i status zadania...

Pobierz broszurę

Opcja: CellStatistics, Grupa produkcyjna, Szczegóły maszyny, Historia zleceń i Aktualne zlecenia

Pobierz broszurę

Opcja: Import i eksport MPS2WSM

Interfejs do systemów MPS/ERP. Importuje kompletne zlecenia produkcyjne z systemu MPS do modułu WorkShopManager...

Pobierz broszurę

Opcja: Zlecenie produkcyjne jest generowane automatycznie

Następny krok polega na powiązaniu obiektów fizycznych z ich zleceniami produkcyjnymi. Każdy obiekt jest montowany na palecie z nośnikiem kodu, który jest zapisany w bazie danych.

Pobierz broszurę

Opcja: CellManager wykonuje zadania według listy priorytetów

Pełny graficzny przegląd zawartości magazynu. Status maszyny i zadania...

Pobierz broszurę

Opcja: Zlecenia wykonane są raportowane do systemu planowania produkcji

Numer artykułu, numer zlecenia, identyfikator maszyny, czas pracy maszyny itp. to przykłady danych produkcyjnych, które można raportować...

 
 

Tematy, które mogą Cię zainteresować