Veletrhy a akce

Díky účasti na nejrůznějších veletrzích v oboru obráběcích strojů a na akcích zaměřených na jednotlivé segmenty trhu v Evropě, Asii i Americe jsme v úzkém kontaktu se zákazníky.

Společnost GFMS pečlivě sleduje současnou situaci s onemocněním Covid-19 (resp. virem SARS-CoV-2) a za tímto účelem udržuje úzké kontakty se zdravotnickými orgány. Vzhledem k velmi dynamickému vývoji situaci každodenně vyhodnocujeme a bereme v úvahu požadavky a doporučení odpovědných úřadů ohledně pořádání akcí pro veřejnost. Naší hlavní prioritou je chránit zdraví našich návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců.