Společnost GFMS pečlivě sleduje současnou situaci s onemocněním Covid-19 (resp. virem SARS-CoV-2) a za tímto účelem udržuje úzké kontakty se zdravotnickými orgány. Vzhledem k velmi dynamickému vývoji situaci každodenně vyhodnocujeme a bereme v úvahu požadavky a doporučení odpovědných úřadů ohledně pořádání akcí pro veřejnost. Naší hlavní prioritou je chránit zdraví našich návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců.