Rychlost pohonu a kvalita

Technologie generátoru iGAP pomáhá výrobcům forem využívat elektroerozivní hloubení k dosažení menší, a tím přesnější vzdálenosti jiskrové mezery při vyšších rychlostech a lepšího adresování potřeb pro zvýšení produktivity a rychlosti. Generátor iGAP podle potřeby mění energii jiskry na čelní straně a na bocích elektrod. Energie jiskry se zvýší jen tehdy, když je to nutné k ochraně elektrod. Tím se zvýší zisky zajišťované technologií ISPG.

Rozhraní člověk – stroj (HMI) zvyšuje produktivitu

Vývoj nového rozhraní AC FORM HMI je založen na studii provedené mnoha výrobci forem. Snadné použití, díky kterému jsou rozhraní společnosti GF Machining Solutions tak úspěšná, nezůstala na stejné úrovni, ale byla dále rozvíjena, aby pomáhala výrobcům forem při elektroerozivním hloubení.

FORM P 350 - FORM P 600 - FORM P 900

Hmotnost dílu

Konstrukce, jako je krátký rám C a předimenzovaný odlitek, zaručuje mechanickou stabilitu a přesnost po celou dobu životnosti stroje pro elektroerozivní hloubení (EDM). Kromě toho robustní konstrukce stroje pro elektroerozivní hloubení (EDM) pohlcuje všechny obráběcí síly a udržuje přesnou vzdálenost mezi součástí a elektrodou.

Rozlišení polohování

Pokud chcete dosáhnout spolehlivého a přesného polohování, jsou efektivní pouze lineární skleněné měřicí stupnice. Tím se odstraňují všechny klasické chyby, jako jsou vlivy vůle, tepelné roztažnosti a opotřebení. Systém servoovládání osy vyvinutý společností GF Machining Solutions pro stroje pro elektroerozivní hloubení (EDM) je měřicím systémem s uzavřenou smyčkou určeným k zajištění neomylné přesnosti po celé dráze.

Produktivita

Automatizace neustále udržuje výrobu v chodu. Výsledkem jsou kratší doby realizace, vyšší produktivita a rychlejší návratnost kapitálu investovaného do strojů pro elektroerozivní hloubení EDM. S integrovaným řešením System 3R a automatizací může výroba běžet 24 hodin denně sedm dnů v týdnu S našimi řešeními pro elektroerozivní hloubení EDM jsou k dispozici nepřeberné možnosti.

Stabilita obrábění

Na stroji AgieCharmilles FORM P 600 je k dispozici jako vybavení termostabilizace, která zajišťuje dokonalé a přesné obrábění elektroerozivním hloubením EDM kdykoliv a za jakýchkoliv teplotních podmínek.

Rychlá a cenově výhodná výroba

Výrobci souhlasí s tím, že: Stroj AgieCharmilles FORM P 350 překonává konkurenci v oblasti účinnosti elektroerozivního hloubení (EDM). Při soutěži v roce 2016 byly tímto typem a jeho konkurenty obrobeny čtyři dutiny v obtížném povrchu pouze jednou grafitovou elektrodou. Stroje pro elektroerozivní hloubení AgieCharmilles FORM P překonaly své konkurenty v rychlosti obrábění a opotřebení elektrody, a jsou tak cenově nejvýhodnějším řešením rychlé a ekonomické výroby na trhu.

Rychlé leštění hlubokých tvarů 3D

Výrazné zkrácení výrobní doby potřebné na leštění a dosažení nejjemnější kvality povrchu v hlubokých dutinách materiálu s funkcí směšování materiálů stroje pro elektroerozivní hloubení. Začněte s rychlým obráběním pomocí grafitové elektrody a dosáhněte nejlepší povrchové úpravy pomocí měděné elektrody s hodnotou Ra 0,12 µm.

Rozlučte se s leštěním

Se systémem 3DS budou vaše povrchy po hloubení EDM v předepsaných mezích z hlediska výšky a šířky prohlubní a skvěle kontrolovány. Dosáhnete tak hladké a rovnoměrné struktury, že není vidět lidským okem. Tato technologie výrazně snižuje přilnavost plastu k vložkám forem, maximalizuje účinnost vyjímání plastových součástí z forem a zkracuje dobu vstřikovacího cyklu plastu.

100% mistrovská kvalita součástí

Využijte výhody jemné digitální technologie generátoru ISPG a jemného řízení jiskry TECFORM k dosahování mistrovské kvality vašich součástí s řízením každé jiskry mezi elektrodou a součástí. Dosáhněte vynikajícího řízení konečné úpravy povrchu a získejte dokonalou opakovatelnost součástí bez ohledu na požadovanou konečnou úpravu povrchu s řešením pro elektroerozivní hloubení.

Objevte naše videa
 

Témata, která vás mohou zajímat