EDM hloubení

Co je to EDM hloubení?

Elektroerozivní hloubení, známé též pod názvem EDM hloubení, je obráběcí proces tváření kovových obrobků s vysokou přesností. Tento proces využívá k úběru materiálu z obrobku elektrický výboj vyvolávající jiskry.

Elektroda, zpravidla zhotovená z grafitu nebo mědi, vytvoří v obrobku negativní reliéf, který obvykle obsahuje vodivý materiál (například ocel). Elektroda a obrobek se pak ponoří do dielektrické kapaliny, kde mezi nimi vznikne elektrické napětí. Když se elektroda přiblíží k obrobku, začnou přeskakovat jiskry a dochází k úběru materiálu z obrobku. Tímto způsobem vznikne požadovaná forma.

Tento proces je vhodný zejména pro vytváření složitých tvarů v tvrdých materiálech, což by při použití tradičních metod obrábění bylo náročné nebo prakticky nemožné. Často se používá při výrobě forem a zápustek a při výrobě vysoce přesných dílů v leteckém a zdravotnickém průmyslu.

Proč zvolit řešení pro EDM hloubení od společnosti GF Machining Solutions?

Společnost GF Machining Solutions je průkopníkem ve vývoji EDM hloubení; staví při tom na zkušenostech světových lídrů Agie a Charmilles, kteří vyvíjejí stroje již od roku 1954. Společnost GF Machining Solutions nastavila laťku ještě výše a dnes stanovuje nové standardy technologie EDM.

Všechny stroje AgieCharmilles FORM od společnosti GF Machining Solutions mají švýcarský modul inteligentního generátoru energie (IPG), který představuje nejmodernější technologii na dnešním trhu. Technologie Tecform Algorithmic Intelligence přináší 70 let zkušeností s elektroerozivním obráběním pro jakoukoli aplikaci EDM hloubení – ať už se jedná o vysoce přesné obrábění, výrobu forem nebo zkrátka jakýkoli proces vyžadující vysokou přesnost. Podívejte se na naše unikátní inovace, díky kterým vám mohou naše stroje nabídnout maximální výkon.


Hlavní konkurenční výhody

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Podívejte se na videa o našich konkurenčních výhodách

iGAP

Please accept all cookies to view the youtube video content.

FORM eCAM

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Aplikace s více dutinami

Please accept all cookies to view the youtube video content.


Přehled řady