Jiskra inovací již od roku 1954

Podívejte se na naši historii

Píšeme historii EDM již od roku 1954

Vítejte na oslavě 70. výročí našeho založení! Jako průkopníci výroby technologií EDM jsme hrdí na svoji bohatou historii i neustálé inovace. Naše špičkové technologie od letectví až po automobilový průmysl představují revoluci v průmyslových odvětvích po celém světě.

Již sedm desetiletí jsme díky našemu odhodlání nabízet vysoce kvalitní EDM řešení důvěryhodným partnerem pro firmy, které chtějí zlepšit svoje výrobní postupy. Cílem naší cesty je dokonalost a spokojenost zákazníků – od průkopnických technik až po řešení na míru. Připojte se k nám při oslavě našich úspěchů a očekávejte spolu s námi další pokroky v technologii EDM.

 

První průmyslový EDM stroj na světě

Jean Pfau se svým týmem postavil v Ženevě stroj ELERODA D1 – vůbec první průmyslový EDM stroj na světě – který byl představen v roce 1954 na evropském veletrhu obráběcích strojů v Miláně. Společnost Agie byla založena v dubnu 1954 a vyvinula stroj AGIETRON AZ4 s pneumatickým servomotorem na ose Z.

Izopulzní generátor – konstantní energie pro elektrodu

První generátory byly velmi jednoduché a generované výboje nebyly homogenní. Hlavním zlepšením byl izopulzní generátor od společnosti Charmilles. Výsledkem je menší opotřebení elektrod a vyšší kvalita povrchu. V roce 1963 uvedla společnost Agie na trh svůj první tranzistorový generátor Agietron BF.

První počítačově řízený EDM stroj

První EDM stroje pro drátové EDM byly schopny realizovat pouze omezené kontury podle mechanické šablony. Průlom přišel se strojem AGIE DEM 15, kde byly obrysy řízeny číslicově děrnou páskou.

Vynález společnosti Charmilles Isocut – obíhající elektrody

U prvních hloubicích EDM strojů bylo nutné předem připravit několik elektrod, aniž by bylo známo, zda budou odpovídat velikosti mezer. Obíhání elektrody Isocut umožňovalo kompenzovat mezery, což vedlo k menšímu počtu elektrod a efektivnějšímu proplachu.

Představení povlakovaných drátů

První povlakované dráty pro EDM řezání si společnost Charmilles patentovala v roce 1978; tyto dráty umožnily vyšší rychlost a přesnost EDM řezaček. Pokročilé dráty umožnily zvýšit napětí při řezání a výrobu s mikronovou přesností.

Představení otočných hlav

U EDM strojů byly později představeny otočné hlavy s dvojitým paralelogramem pro válcové a kónické řezy, které umožňují dokonalé propláchnutí systému.

Řídicí jednotka založená na fuzzy logice – první použití umělé inteligence

Digitální servo, které řídí vzdálenost mezi elektrodou a obrobkem tak, aby byla zajištěna přesná mezera, nahradilo dříve používané analogové obvody spolehlivými, přesnými a flexibilními řídicími algoritmy.

Quadrax – konstrukce s nezávislými páry os

Společnost Charmilles vynalezla revoluční konstrukční koncept portálového můstku se dvěma nezávislými páry os. Všechny pohyby os zajišťují jezdce na portálovém můstku. Stroj je velmi kompaktní a hmotnost obrobku již nepředstavuje problém.

Agievision – nové uživatelské rozhraní

S novým uživatelským rozhraním přišlo i nové číslicové řízení: Agievision. Grafické uživatelské rozhraní a objektově orientovaný přístup nabízí mnohem více volnosti při programování a práci se strojem.

Twin Wire – první automatický měnič drátů

Průlomový automatický měnič drátů (AWC) automaticky mění průměr drátu během obrábění. Automatický měnič drátů (AWC), unikátní řešení na trhu, umožňuje provést první řez silným drátem a automaticky přejít na malý drát.

Monoblok – vysoká přesnost malých obrobků

Revoluční koncept monobloku se vyznačuje velmi krátkou dráhou působení síly mezi drátem a obrobkem a tuhými odlitky a součástmi. Umožňuje drátové řezání s extrémní přesností a mikro-řezání velmi malých geometrií pomocí nejtenčích drátů.

Dynamické řízení rohů

Dynamické řízení rohů (DCC) koriguje dráhu vodítek drátů, aby nedocházelo ke geometrickým chybám v důsledku ohýbání drátu. Velikost je vypočtena na základě parametrů obrábění a směr je založen na geometrii kontury.

iGap – adaptivní řízení napětí a jisker

Ve srovnání s konvenčním hloubením nabízejí stroje s funkcí iGap lepší řízení jisker při nižších hodnotách proudu. To umožňuje rychlejší obrábění s hlubším úběrem materiálu. Hloubicí elektrody se opotřebovávají pomaleji a rovnoměrněji.

IPG – inteligentní generátor energie

Modul IPG obsahuje menší počet součástí a nachází se přímo za pracovní nádrží. Umožňuje rychlejší kontrolu jisker a také menší citlivost na odchylky ve velikosti výbojového obvodu. Vnitřní chladicí systém zajišťuje vysokou účinnost.

Analýza rozložení jisker na drátu v reálném čase

Systém Spark Track od společnosti AgieCharmilles detekuje polohu jisker podél drátu a určuje výbojový proud protékající horním a dolním přívodem do elektrody. Reguluje příkon a snižuje spotřebu drátu.

FORM eCAM – softwarový programovací modul

Samostatný softwarový programovací modul, který využívá CAD geometrii k popisu a simulaci obráběcího procesu a vypočítává přesný tvar a objem s cílem optimalizovat EDM program na základě geometrického průběhu.

Přehled technologie

Společnost GF Machining Solutions představuje špičková řešení pro elektroerozivní hloubení společně s našimi pokročilými systémy EDM pro drátové řezání. Naše řešení EDM jsou pověstná svojí rychlostí, přesností a energetickou účinností a uspokojují různé potřeby obrábění od miniaturizovaných komponent až po vysokorychlostní aplikace s vynikající přesností povrchu.

V průmyslových odvětvích od automobilového průmyslu až po zdravotnické prostředky hraje naše technologie klíčovou roli při dosahování vynikajících výrobních výsledků. Díky společnosti GF Machining Solutions mohou výrobci zlepšit svoje schopnosti a dosáhnout tak pozoruhodných úspěchů v nejrůznějších odvětvích.