Laserové mikro-obrábění

Co je laserové mikro-obrábění?

Laserové mikro-obrábění je výrobní proces o vysoké přesnosti, který využívá laserový paprsek k úběru materiálu v mikroskopickém měřítku. Obrobky mohou být relativně velké, zatímco vytvářené struktury jako otvory, drážky nebo tvary se mohou pohybovat v rozmezí od několika mikronů do několika milimetrů. V závislosti na nastavení optiky je velikost laserového nástroje obvykle mezi 10 a 60 μm, což umožňuje zpracování jemných prvků v jakémkoli materiálu, a to včetně velmi tvrdých a křehkých materiálů.

Proč se v případě laserového mikro-obrábění obrátit na společnost GF Machining Solutions?

Společnost GF Machining Solutions má rozsáhlé zkušenosti s vývojem softwaru i fotonikou a neustále vyvíjí laserové systémy inspirované 70 lety zkušeností v oblasti nejmodernějších přesných obráběcích center.

Díky integraci společnosti Microlution v roce 2016 posílila společnost GF Machining Solutions významně svoji pozici v oboru laserového mikro-obrábění a nyní je lídrem v  inovacích i v působení na trhu.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Většina aplikací mikro-obrábění vyžaduje laser s velmi krátkým pulzem, nazývaný též femto laser. Společnost GF Machining Solutions staví na 15 letech zkušeností s femto lasery a vyvíjí svoje vlastní produkty – jako je laser Femto FlexiPulse™ – ve spolupráci s nejlepšími výrobci laserů na světě.

Působíme po celém světě a disponujeme unikátním know-how. Naši experti na laserové aplikace i naše GF Academy je vám neustále k dispozici. Pomůže vám plně využít potenciál vaší aplikace s laserovým strojem GF.


Hlavní kompetitivní výhody


Přehled řady