Připraveno na mikroobrábění

S novým výbojovým obvodem pro modulaci výkonu jiskrové eroze a flexibilitou maximalizace odstraňování materiálu můžete dosahovat nebývalé úrovně kvality a účinnosti. Detaily konečné úpravy jsou dosaženy snížením jiskrové mezery na pouhých pár mikronů.

Podmínky pro dokonalé obrábění a vyšší přesnost detailů

Kolísání teploty v dílně nikdy nebude mít vliv na přesnost obrábění dílu z důvodu dvojitého termostabilizačního systému řešení pro elektroerozivní hloubení (EDM). Jedná se o největší inovaci pro práci s rozměry blízkými mikronu.

FORM S 350

 

 

Hmotnost dílu

Vyzkoušejte si skvělou mechanickou stabilitu a přesnost během celé životnosti stroje pro elektroerozivní hloubení (EDM) s krátkou konstrukcí osy C a předimenzovaným litinovým rámem. Výsledkem je, že přesnost nebude kompromisem vzhledem k hmotnosti součásti nebo objemu dielektrika a může se dále rozvíjet.

Rozlišení polohování

Pokud chcete dosáhnout spolehlivého a přesného polohování, jsou efektivní pouze lineární skleněné měřicí stupnice. Tím se odstraňují všechny klasické chyby, jako jsou vlivy vůle, tepelné roztažnosti a opotřebení. Systém servoovládání osy vyvinutý společností GF Machining Solutions pro stroje pro elektroerozivní hloubení (EDM) je měřicím systémem s uzavřenou smyčkou určeným k zajištění neomylné přesnosti po celé dráze.

Homogenní zrnitost

S naší technologií 3DS získáte flexibilní nástroj zaručující požadovanou strukturu povrchu při obrábění elektroerozivním hloubením. Šetří náklady na údržbu, minimalizuje hromadění zbytků ve formách a snižuje třecí a vstřikovací síly. Dosáhnete tak vyšší produktivity a flexibility, vyšší kvality koncového výrobku, lepší procesní opakovatelnosti a homogenity zrnitosti.

Opotřebení grafitu

Inovace iQ (inovace + kvalita) a iGap (inteligentní mezera, dosažení menší přesnější boční mezery při vyšší rychlosti) společnosti GF Machining Solutions pomáhá překonat tyto nevýhody tím, že umožňuje obrábění s virtuálním nulovým opotřebením, když se používají grafitové elektrody.

Objevte naše videa
 

Témata, která vás mohou zajímat