Aerial viev deciduous forest. Ecological environment concept. Natural background. Photo from the drone

Udržitelnost

Soustředíme se na rozvoj energeticky úsporné a čisté výroby, řešíme environmentální a sociální problémy a pomáháme tak zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti udržitelnosti.

Naše ambice

Společnost GF Machining Solutions se zaměřuje na přesnost a výkon. Chtěli bychom určovat standardy inteligentních řešení pro obrábění a zároveň se prosadit jako přední výrobce v oblasti udržitelnosti a inovací, který poskytuje zákazníkům vynikající hodnotu.

Naše cíle

Produkty a služby
Do roku 2025 budou všechny naše nové produkty po celou dobu životnosti přinášet zákazníkům ekologický užitek.

Klima a zdroje
Do roku 2025 snížíme emise skleníkových plynů z našich provozů a z nákupu elektřiny o polovinu.

Lidé a životní pohoda
Do roku 2025 snížíme celkovou nehodovost o 30 % ve srovnání se základním obdobím před pandemií COVID (2018–2020).

 

Další informace

Produkty a služby

Průběžně zlepšujeme udržitelnost našich strojů, přičemž se jasně zaměřujeme na uhlíkovou stopu v zařízeních našich zákazníků.

Další informace

Klima a zdroje

Máme ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí uhlíku... a dosahujeme jich!

Další informace

Lidé a životní pohoda

Naším cílem je vytvořit ještě bezpečnější, rozmanitější a zajímavější pracovní prostředí.

Rámec udržitelnosti GF 2025

Společnost GF Machining Solutions řeší nejnaléhavější témata udržitelnosti v rámci udržitelnosti do roku 2025 ve spolupráci se všemi divizemi společnosti GF Corporation.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth
 
 

Iniciativy

Výrazné snížení uhlíkové stopy
 • Naší hlavní snahou byl přechod z šedé na zelenou elektřinu v našich závodech v Losone, Biel a Langnau a zlepšení izolačních parametrů našich závodů.
 • Náš závod v Biel dosáhl do roku 2022 snížení emisí uhlíku o 98,9 % ve srovnání s výchozím rokem 2020, zbývající 1,1 % pak bylo kompenzováno lokální švýcarskou ekologickou likvidací uhlíku. 

Podívejte se na video

solární panely
Přechod k proaktivní kultuře bezpečnosti
bezpečnost
 • Hlavním poselstvím pokračování bezpečnostní kampaně „Nulové riziko“, která byla zahájena v roce 2018, je „Buďte opatrní – buďte v bezpečí“.
 • Cílem této kampaně je zvýšit informovanost o možných rizicích a jejich důsledcích a rozvíjet u zaměstnanců pocit osobní odpovědnosti s cílem snížit počet úrazů na pracovišti.

  Video: Gus a špatný drát
Econowatt
 • Tato nová funkce snižuje spotřebu energie stroje v pohotovostním režimu a zároveň zachovává nejvyšší standardy přesnosti.
 • Díky technologii Econowatt a podobným technologiím se spotřeba energie našich standardních strojů snížila o 43 % ve srovnání s předchozí generací.
ikona econowatt
Školení v oblasti rozmanitosti
rozmanitost
 • Zajistili jsme online školení „Osobní branding pro ženy“. Tohoto školení, které vedl externí školitel, se zúčastnilo 80 posluchačů.
 • Pokračujeme v našem úsilí a zahájili jsme nové projekty zaměřené na následující témata:
  – Ženy na vedoucích pozicích
  – Školení o podvědomé zaujatosti
  – Akce pro vytváření pracovních kontaktů
  – Kampaň na zvýšení atraktivity zaměstnavatelů zaměřená na ženy
Certifikáty ISO
 • V roce 2021 jsme dokončili recertifikaci našich nejdůležitějších pracovišť podle norem ISO 9001, 14001 a 45001.

  Certifikace ISO
certifikace iso