Aerial viev deciduous forest. Ecological environment concept. Natural background. Photo from the drone

Udržitelnost

Soustředíme se na rozvoj energeticky úsporné a čisté výroby, řešíme environmentální a sociální problémy a pomáháme tak zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti udržitelnosti.

Naše ambice

Společnost GF Machining Solutions se zaměřuje na přesnost a výkon. Chtěli bychom určovat standardy inteligentních řešení pro obrábění a zároveň se prosadit jako přední výrobce v oblasti udržitelnosti a inovací, který poskytuje zákazníkům vynikající hodnotu.

Naše cíle

Produkty a služby
Do roku 2025 budou všechny naše nové produkty po celou dobu životnosti přinášet zákazníkům ekologický užitek.

Klima a zdroje
Do roku 2025 snížíme emise skleníkových plynů z našich provozů a z nákupu elektřiny o polovinu.

Lidé a životní pohoda
Do roku 2025 snížíme celkovou nehodovost o 30 % ve srovnání se základním obdobím před pandemií COVID (2018–2020).

 

Rámec udržitelnosti GF 2025

Společnost GF Machining Solutions řeší nejnaléhavější témata udržitelnosti v rámci udržitelnosti do roku 2025 ve spolupráci se všemi divizemi společnosti GF Corporation.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth

Iniciativy

Výrazné snížení uhlíkové stopy

Přechod k proaktivní kultuře bezpečnosti

Econowatt

Školení v oblasti rozmanitosti

Certifikáty ISO

Cíle a zpráva v oblasti udržitelnosti

Podívejte se na cíle společnosti GF v oblasti udržitelnosti, stáhněte si zprávu o udržitelnosti a zjistěte zajímavá fakta a čísla.