Cíle v oblasti udržitelnosti

Naše cíle lze roztřídit na cíle ekonomické, environmentální a sociální. Cíle jsou zaměřené na činnosti, jako je zvyšování bezpečnosti při práci, optimální využívání zdrojů, snižování produkce skleníkových plynů, vývoj inovativních a energeticky účinných výrobků a zajištění udržitelnosti v dodavatelském řetězci. 

  • Ekonomické cíle
    Růst není cílem sám o sobě. Stává se hnací silou udržitelného rozvoje, kdy optimalizované toky materiálu a energie zlepšují výkonnost společnosti i zákazníků a podporují ochranu přírodních zdrojů a klimatu. Společnost GF Machining Solutions sdílí ekonomické cíle své mateřské skupiny Georg Fischer.
  • Cíle v oblasti životního prostředí
    Společnost GF Machining Solutions je držitelem certifikovátu podle normy ISO 14001:2015 a v souladu s enviromentálními cíli skupiny Georg Fisher implementovala politiku a cíle v oblasti životního prostředí a neustále zlepšuje svoje aktivity v této oblasti. To vše v souladu se zákonnými a dalšími platnými požadavky.
  • Sociální cíle
    V souladu se sociálními cíli vytyčenými mateřskou skupinou Georg Fischer integrovala společnost GF Machining Solutions do svých systémů řízení bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Certifikace OHSAS 18001 pomáhá společnosti GF Machining Solutions identifikovat a kontrolovat zdravotní a bezpečnostní rizika, snižovat riziko úrazů, napomáhat dodržování právních předpisů a zlepšovat celkovou výkonnost.

Kvalita výrobků společnosti GF Machining Solutions

Kvalita se týká – a je vlastně posláním – každého zaměstnance na jakékoli pozici ve společnosti GF Machining Solutions. Spokojení zákazníci, motivovaní a pracovití zaměstnanci a též pozitivně naladěné prostředí je základem trvalého ekonomického úspěchu naší společnosti. Včasné naplňování potřeb a požadavků trhu, vysoká kvalita výrobků a služeb a bezpečnost postupů a procesů – to vše je zárukou spokojenosti našich zákazníků.

Implementaci zásad kvality do naší práce a produktů zajišťuje systém MS² – integrovaný systém řízení pro celou společnost GF Machining Solutions.

Kvalita výroby společnosti GF Machining Solutions je certifikována podle normy ISO 9001. Díky tomu si držíme svoji pozici na trhu a můžeme neustále zlepšovat svoje procesy.

Řízení rizik

Podnikový systém řízení rizik společnosti GF sestává z oblastí řízení rizik, systémů vnitřní kontroly, řízení obchodní kontinuity a dodržování předpisů a zabývá se systematickou identifikací a posuzováním rizik, jakož i vymezením a implementací opatření pro předcházení rizikům a jejich minimalizaci.

Skupina Georg Fischer se v tomto úsilí řídí principy řízení rizik. Kontrolovatelná rizika jsou považována za přípustná za předpokladu, že jsou vyvážena značnými ekonomickými příležitostmi, jež zvyšují hodnotu podniku. Pokud se i přes přijatá opatření nelze identifikovaným rizikům vyhnout nebo je významně snížit resp. řídit, uplatňuje skupina Georg Fischer přenos rizika prostřednictvím vhodných pojistných smluv.