Aerial viev deciduous forest. Ecological environment concept. Natural background. Photo from the drone

Zrównoważony rozwój

Koncentrując się na rozwoju energooszczędnej i czystej produkcji przy jednoczesnym stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym i społecznym, pomagamy naszym klientom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Nasze ambicje

GF Machining Solutions szerzy pasję do precyzji i wydajności. Chcemy wyznaczać standardy inteligentnych rozwiązań do obróbki, jednocześnie stając się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacji, zapewniającym klientom najwyższą wartość.

Nasze cele

Do
2025 roku wszystkie nasze nowe produkty będą przynosić klientom korzyści w zakresie ochrony środowiska przez cały cykl ich życia.

Klimat i zasoby
Do 2025 roku zmniejszymy o połowę emisję gazów cieplarnianych z naszych zakładów, a także zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Do
2025 roku zmniejszymy ogólny wskaźnik wypadków o 30%, w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19 (2018-2020).

 

Struktura zrównoważonego rozwoju GF 2025

GF Machining Solutions zajmuje się najbardziej kluczowymi kwestiami zrównoważonego rozwoju – tzw. Ramy Zrównoważonego Rozwoju 2025 – we współpracy ze wszystkimi oddziałami GF Corporation.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth

Inicjatywy

Znaczne zmniejszenie śladu węglowego

Zwrot w kierunku proaktywności i kultury bezpieczeństwa

Econowatt

Szkolenia z zakresu różnorodności

Certyfikaty ISO

Cele zrównoważonego rozwoju i raport

Pobierz raport GF na temat zrównoważonego rozwoju i odkryj interesujące fakty i liczby.