Klimat i zasoby

Mamy ambitne cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla... i realizujemy je!

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Protokół emisji gazów cieplarnianych i obszary, w których GF Machining Solutions generuje znaczną emisję

Protokół GHG

Zakres 1: bezpośredni – firma podlegająca

Obiekty firmy

Pojazdy firmowe

Zakres 2: pośredni

Zakupiona energia elektryczna do własnego użytku

Działania związane z paliwem i energią

Zakres 3: pośredni

Wykorzystanie sprzedawanych produktów

Zakupione towary i usługi

 

 

Cele zrównoważonego rozwoju i raport

Pobierz raport GF na temat zrównoważonego rozwoju i odkryj interesujące fakty i liczby.