Sürdürülebilirlik hedefleri

Amaçlarımız ekonomik, çevresel ve sosyal hedefler halinde düzenlenmiştir. Hedefler, iş yerinde güvenliğin iyileştirilmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması, sera gazlarının üretiminin azaltılması, yenilikçi ve enerji açısından verimli ürünler geliştirilmesi ve tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması gibi faaliyetlere odaklanmaktadır. 

  • Ekonomik hedefler
    Büyüme kendi başına bir amaç değildir. Optimize edilmiş malzeme ve enerji akışları hem şirketin hem de müşterilerin performansını iyileştirdiğinde ve doğal kaynakların ve iklimin korunmasını sağladığında sürdürülebilir kalkınma için bir motor haline gelir. GF Machining Solutions ana şirketi Georg Fischer'in ekonomik hedeflerini paylaşıyor.

Çevresel hedefler

Georg Fischer’in çevresel hedefleri doğrultusunda, GF Machining Solutions ISO 14001:2015 sertifikalıdır. GF Machining Solutions bu alandaki performansını sürekli olarak iyileştiren bir çevre politikası ve hedefleri uygulamaktadır. Bu, yasal ve diğer gereklilikleri de dikkate alır. Sosyal hedefler

Ana şirketi Georg Fischer tarafından belirlenen sosyal hedefler doğrultusunda, GF Machining Solutions, iş sağlığı ve güvenliğini yönetim sistemlerine entegre etmiştir. OHSAS 18001 sertifikası, GF Machining Solutions’ın sağlık ve güvenlik risklerini belirlemesine ve kontrol etmesine, kaza potansiyelini azaltmasına, yasal uyuma yardımcı olmasına ve genel performansı iyileştirmesine yardımcı olur. GF Machining Solutions tarafından üretilen kalite

Kalite, GF Machining Solutions’ta her işlevdeki her çalışana dokunur ve her bir çalışanın misyonudur. Memnun müşteriler, motive olmuş ve bağlı çalışanlar ve pozitif bir ortam, şirketimizin sürdürülebilir ekonomik başarısının temelleridir. Piyasa ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini zamanında karşılamak, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin yanı sıra prosedürlerin ve süreçlerin güvenliği de müşterilerimizin memnuniyetini garanti eder.

Kalite ilkelerimizin işimize ve ürünlerimize uygulanması, tüm GF Machining Solutions bölümü için entegre yönetim sistemi olan MS² ile sağlanır.

GF Machining Solutions Kalitesi ISO 9001 uyarınca onaylanmıştır. Bu, pazar konumumuzu garanti eder ve süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye yardımcı olur. 

Risk yönetimi

GF Kurumsal Risk Yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol sistemleri, iş sürekliliği yönetimi ve uyum alanlarından oluşur ve sistematik risk tanımlama ve risk değerlendirmesinin yanı sıra risk önleme ve risk minimizasyonuna yönelik önlemlerin tanımlanması ve uygulanması konularını ele alır.

Georg Fischer’ın bu girişimlerini risk yönetimi felsefesi yönetir. Yönetilebilir riskler, işletme değerini artırmak için önemli ekonomik fırsatlarla dengelenmeleri şartıyla kabul edilir. Alınan önlemlere rağmen, belirlenen risklerden kaçınılamaması, önemli ölçüde azaltılamaması veya yönetilememesi durumunda, Georg Fischer uygun sigorta poliçelerini sonuçlandırarak risk transferi yapar.