Rodzina produktów do teksturowania laserowego

Kiedy zaczyna się nowa era produkcyjna

Nasza technologia teksturowania laserowego pomaga sprostać codziennym wyzwaniom produkcyjnym, umożliwiając jednocześnie wprowadzanie innowacji bez kompromisów, przyspieszając czas wprowadzania produktów na rynek i zmniejszając wpływ na środowisko.  Nasza uniwersalna oferta laserowych produktów do teksturowania pozwala przekształcić teksturowanie form wtryskowych do tworzyw sztucznych i umożliwia projektantom wprowadzanie innowacji bez ograniczeń, spełniając konkretne potrzeby: Usługi teksturowania laserowego, laserowej obróbki strumieniowo-ściernej, grawerowania laserowego i wytrawiania laserowego można świadczyć za pomocą tego samego i unikalnego rozwiązania.

Mikroobróbka laserowa

Uzyskaj małe, bardzo precyzyjne elementy dzięki najbardziej kompletnej w branży linii platform do obróbki laserowej

Miniaturyzacja jest wyraźnym trendem, a dokładność miniaturowych elementów wymaga od producentów dostarczania precyzyjnych części, zapewnienia wyższej wydajności produktu końcowego i efektywnej kontroli ceny pojedynczej części. Uzyskaj niewielkie, bardzo precyzyjne elementy dzięki najbardziej kompletnej w branży linii platform do mikroobróbki laserowej, zoptymalizowanych pod kątem rosnących potrzeb w zakresie mniejszych, bardziej inteligentnych części, które będą wspierać dzisiejsze najnowocześniejsze produkty.