Łączność

Dane są kluczowe dla zaspokojenia Twoich potrzeb – GFMS to właściwy partner, który dostarcza rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb!

Jaką korzyść odniesiesz, korzystając z jednego rozwiązania do łączności i standaryzacji danych w ramach łączności w swoim zakładzie?

Łączność umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych w celu osiągnięcia ciągłego doskonalenia procesów w całym  łańcuchu wartości produktów, a w końcu zwiększenia produktywności.

Firma GF Machining Solutions oferuje różne sposoby zbierania danych z maszyn

OPC UA

  Jedno rozwiązanie związane z łącznością dla wszystkich technologii GF Machining Solutions.

-   Open Platform Communications (OPC) Unified Architecture (UA) 

-   OPC UA do użytku z oprogramowaniem innych firm

 
 
 

umati

Uniwersalny interfejs technologiczny do maszyn – globalny, wspólny język obrabiarek i produkcji

 
 

MTConnect

MTConnect standaryzuje dane urządzeń fabrycznych
 
 

Tematy, które mogą Cię zainteresować