Garance původní přesnosti

Udržení kvality výroby a ziskovosti

Spolehlivá provozuschopnost

Advanced Services - Geometrical Control

Geometrická kontrola

Prevence opotřebení částí stroje

Naši zkušení servisní technici otestují geometrii vašeho stroje podle specifikací normy ISO 230-1.

Poté vám předají zprávu s podrobnostmi o výsledcích testů a doporučení našich technických odborníků pro optimalizaci geometrické přesnosti vašeho zařízení.

Leták o kontrole geometrie

 

Kalibrace laserovým interferometrem

Zaručená maximální přesnost os

Naši zkušení servisní technici zkontrolují přesnost a opakovatelnost lineárního polohování os vašeho stroje. Zjištěné odchylky budou opraveny úpravou korekční tabulky os podle normy VDI 3441 / ISO 230-2.
 

Leták o kalibraci laserovým interferometrem

Calibration by laser interferometre
 
Advanced Services - Circulary test with ball bar

Zkouška kruhovitosti testem BallBar

Rychlá diagnostika výkonu vašeho stroje

Cílem testování metodou BallBar je porovnat skutečnou kruhovou dráhu vykonávanou strojem s naprogramovanou kruhovou drahou. Teoreticky platí, že pokud stroj pracuje z hlediska polohové přesnosti bezchybně, musí se oba kruhy přesně shodovat.

Jsou-li zjištěny odchylky, dostanete doporučení pro obnovení přesnosti (např. kontrola geometrie, kalibrace laserem, výměna součástí).

Leták o zkoušce kruhovitosti metodou BallBar

 

Servis vřetene přímo na místě

Pro maximalizaci doby provozuschopnosti této kritické komponenty

Abychom zajistili přesnost vřetene a jeho vysokou výkonnost, doporučujeme důrazně provádět pravidelný servis vřetene prostřednictvím několika specializovaných a přesných mechanických operací, které provedou naši odborní servisní technici s použitím speciálních nástrojů.

Leták o servisu vřetene na místě

Spindle Services
 
Step-Tec Spindle

Řešení pro servis vřeten

Pro zajištění dlouhodobě úspěšného provozu vřetene

Prostřednictvím servisu vřetene můžete využít exkluzivní odborné znalosti společnosti GF Machining Solutions a výrobce originálních vřeten Step-Tec. Postaráme se o to, aby vaše vřeteno fungovalo podle vašich očekávání od prvního až do posledního dne provozu. Pomůžeme vám vřeteno monitorovat a provést opatření dříve, než dojde k nečekanému selhání. Nabízíme také prodlouženou záruku. Pokud se vyskytnou problémy, můžete si vybrat mezi naší servisní službou výměny vřetene do 24 hodin nebo opravou vřetene do 10 dnů.

Leták o řešeních pro servis vřetene

Témata, která vás mohou zajímat