Navrženo pro monitorování a sledovatelnost obráběcích dílů

Standardizovaný slovník a sémantika informačních modelů snižuje čas a náklady na integraci

Poskytuje komunikační slovník, který zajišťuje komunikaci zařízení s podobnými standardizovanými funkcemi

Poskytuje společný protokol pro mnoho typů obráběcích strojů různého roku výroby

MTConnect je lehký, otevřený a rozšiřitelný protokol navržený pro výměnu dat mezi dílenským vybavením a softwarovými aplikacemi používanými pro monitorování a analýzu dat. V aktuální podobě se aplikace MTConnect označuje jako standard pouze pro čtení, což znamená, že definuje pouze extrakci (čtení) dat z řídicích zařízení, nikoli zápis dat do řídicího zařízení. 

Pro všechny aspekty MTConnect.se používají volně dostupné otevřené standardy. Data ze zařízení v dílně jsou prezentována ve formátu XML a jsou načítána od poskytovatelů informací, tzv.  agentů, pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) jako podkladového transportního protokolu.

Služba MTConnect je k dispozici od roku 2013 na následujících typech strojů GF Machining Solutions:

  • EDM CUT E, P, C x50, 200, 1000, 2000, Progress
  • EDM FORM E, P, S, X, VHP

Software MTConnect GF Machining Solutions je navržen pro monitorování a sledovatelnost obrábění dílů, aby vyhovoval požadavkům technologicky vyspělých odvětví. Software, který běží na počítači stroje, ukládá data o obrábění (čas obrábění) a údaje o údržbě (délka drátu, deionizace, teplota, ...) a tyto proměnné zveřejňuje.

 

 

Témata, která vás mohou také zajímat