MTConnect

MT Connect standardizuje data strojů v továrně. MTConnect je standard ve výrobním průmyslu, který usnadňuje organizované načítání procesních data z numericky řízených obráběcích strojů.

Určeno pro monitorování a sledovatelnost obrábění dílů

Standardizovaný slovník a sémantika informačních modelů zkracuje čas a snižuje náklady na integraci

Poskytuje komunikační slovník, který zajišťuje komunikaci jednotlivých strojů s podobnými standardizovanými funkcemi

Poskytuje společný protokol pro různé typy obráběcích strojů s různým rokem výroby

MTConnect je jednoduchý, otevřený a rozšiřitelný protokol pro výměnu dat mezi výrobními stroji a softwarovými aplikacemi používanými pro monitorování a analýzu dat. V dnešní podobě se standard MTConnect používá pouze pro čtení, což znamená, že definuje pouze extrakci (čtení) dat z řídicích zařízení, nikoli zápis dat do řídicích zařízení. 

Software MTConnect využívá v plném rozsahu volně dostupné, otevřené standardy. Data ze strojů v závodu jsou dodávána ve formátu XML a jsou načítána od poskytovatelů informací, tzv.  agentů, pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) jako transportního protokolu.

Software MTConnect je k dispozici od roku 2013 na následujících typech strojů GF Machining Solutions:

  • EDM CUT E, P, C x50, 200, 1000, 2000, Progress
  • EDM FORM E, P, S, X, VHP

Softwarový doplněk MTConnect GF Machining Solutions je navržen pro monitorování a sledovatelnost obrábění dílů, aby celý proces vyhovoval požadavkům technologicky vyspělých odvětví. Software, který běží na počítači integrovaném ve stroji, ukládá data o obrábění (čas obrábění) a údaje o údržbě (délka drátu, deionizace, teplota atd.) a tyto proměnné zasílá dále.

 

 
 

Témata, která by vás mohla také zajímat