Intuitivní a uživatelsky přívětivé

Přehledné grafické zobrazení obsahu zásobníku.

Vývoj System 3R

Podporuje automatizaci System 3R – WorkPal, WorkPartner 1+ a 6osý robot Transformer

Komponenty CellManager

Pracovní postup: WorkCenter – příprava

+ Generování zakázek / pracovních příkazů
+ Přiřazení operací a NC programů
+ Vyžádání a přenos hodnoty posunu
+ Schvalování a uvolňování zakázek / pracovních příkazů do výroby

Pracovní postup: CellManager – provádění

+ Správa ID palet a pozic zásobníku
+ Generování seznamů priorit
+ Automatické spouštění uvolněných zakázek / pracovních příkazů na základě seznamu priorit.

Pracovní postup: CellStatistics

+ Kontrola využití v období, denní době
+ Zobrazení pomocí různých grafických zobrazení
+ Export statistik do aplikace Excel.

Možnost: CTM-CutterToolMonitoring

+ Řezné nástroje použité pro operaci jsou uloženy v databázi
+ Řezné nástroje pro každou úlohu jsou porovnány se zásobníkem nástrojů stroje
+ Úlohy, u kterých nejsou k dispozici řezné nástroje, jsou blokovány
+ Řezným nástrojům lze přiřadit odhadovanou životnost (pokud je na stroji aktivováno sledování životnosti)
+ Úlohy, u kterých řezné nástroje překročí odhadovanou životnost, jsou blokovány.

Možnost: AlarmServer (příklad)

+ Robotická buňka 1 se zastaví kvůli výpadku tlaku vzduchu
+ AlarmServer obdrží alarm
+ Operátor 1 obdrží SMS zprávu „Vzduch...

Možnost: AES – AutomaticElectrodeSelection

Výběr je založen na čísle dílu elektrody, skutečném stavu opotřebení přítomných elektrod a na tom, jak čerstvé musí být elektrody pro danou erozivní úlohu...

Možnost: CellMonitor

Samostatný program pro sledování několika buněk – stav buňky, činnost stroje a stav úlohy...

Možnost: Statistika buňky, Výrobní skupina, Detaily stroje, Historie objednávek a Aktuální objednávky

Možnost: Import a export MPS2WSM

Rozhraní pro systémy MPS/ERP. Import kompletních výrobních zakázek ze systému MPS do WorkShopManager...

Možnost: Výrobní příkaz je generován automaticky

Dalším krokem je propojení fyzických objektů s jejich výrobními zakázkami. Každý objekt je umístěn na paletě s nosičem kódu, který je zaznamenán v databázi.

Možnost: CellManager provádí úlohy podle seznamu priorit

Úplný grafický přehled obsahu zásobníku. Stav stroje a úlohy...

Možnost: Dokončené zakázky jsou hlášeny zpět do systému plánování výroby

Číslo výrobku, číslo objednávky, ID stroje, čas stroje atd. jsou příklady výrobních údajů, které mohou být hlášeny zpět...

 
 

Témata, která by vás mohla také zajímat